Je pravilno investiranje zgolj domena profesionalcev?

Uspešno investiranje in finančna neodvisnost ter svoboda. Pojmi, po katerih hrepeni večina ljudi, zelo malo pa jih to tudi dejansko doseže. Zakaj? Ker je tema kompleksna in moraš biti za to strokovnjak ali ker preprosto ne sledimo določenim pravilom? Vsekakor drži oboje, a veliko bolj usodne so za večino ljudi zelo pogoste napake in predvsem neracionalne čustvene odločitve. Te velikokrat bolj vplivajo na slab izzid določenih investicij kot pa samo pomanjkanje profesionalnega znanja upravljanja in investiranja denarja.  Zelo priporočljivo je sicer, da se pred vsakim investiranjem dobro poučite o posamezni naložbi, a veliko bolj pomembno je, da upoštevate 5 osnovnih korakov, ki vam bodo vsekakor pomagali, da boste investirali varneje in predvsem, bolj donosno.

Investiranje v osnovi ni niti najmanj tako zapleteno, kot mogoče zgleda na prvi pogled. Uspešno investiranje v resnici vsebuje zgolj dvoje: da delate nekaj stvari prav in predvsem, da se izognete večjim napakam. Ali se morate danes s tem sploh ukvarjati? Seveda, upravljanje osebnih financ je danes nuja, saj spremenjene tržne razmere in potencialna prihodnja tveganja skrb za varno finančno prihodnost prelagajo na naša bremena. Država ali kdo drug namesto nas za to ne bo poskrbel.

KORAK 1 – Pravilno načrtujte svoje finančne cilje

Pred vsakim investiranjem se vprašajte zakaj investirate. Da bi dosegli boljši donos? To je načeloma napačen odgovor, saj je za tovrstno željo težko izbrati primerno finančno naložbo, ker nam takšen odgovor ne ponudi niti časovnega horizonta niti vseh pomembnih informacij za pravilno odločitev. Varčevati morate vedno za nek določen cilj (nakup avtomobila, nepremičnine, varčevanje za otroke, zlato rezervo, pokojnino, itn…) in pot do tega cilja skrbno načrtovati. Pri vsakem načrtovanju finančnega cilja moramo določiti znesek in časovni okvir vlaganja. Ko spoznate svojo naravnanost do tveganja lahko načrtujete in za bolj dolgoročne cilje izberete bolj tvegane naložbe, ki imajo tudi večji potencial donosa. Za kratkoročne cilje, kjer si tveganja ne moremo privoščiti, pa izberete med manj tveganimi naložbami, ki imajo sicer manj donosa, a vam na poti do cilja ne smejo povzročiti nižanja vrednosti.

Ko si ovrednotite vsak posamezen finančni cilj takoj veste koliko kapitala (sredstev) potrebujete in do kdaj potrebujete ta sredstva. Na podlagi teh podatkov lahko izračunate kakšna mora biti višina enkratne investicije in višina dodatnih mesečnih vložkov, da boste dosegli želen finančni cilj. Doseganje želenega zneska v prihodnosti pa ni odvisno le od vaših vplačil marveč predvsem od časa investiranja in seveda donosov, ki jih dosegate na vaših naložbah. Daljši čas, kot bomo videli, lahko posebej nagradi vztrajne investitorje.

2 KORAK – Imejte pravi mindset in obvladujte svoja čustva

Več kot polovica uspeha pri investiranju je vsekakor povezana s pravilno miselno naravnanostjo in obvladovanjem svojih čustev. Pravilna miselna naravnanost nam pomaga že pri vsakodnevnih opravkih in izpolnjevanju vizije v našem življenju, a je zelo koristna tudi pri investiranju. Pravilen mindset nas namreč usmerja v odločitve, ki so lahko veliko bolj pravilne, kot če imamo mindset, ki nas ne podpira. Pravilen mindset se vsekakor začne pri obvladovanju čustev, to pa načeloma vedno vodi v sprejemanje pravilnih, logičnih odločitev. Pričakovanja in čustva se nato vedno reflektirajo v ceni določenega finančnega instrumenta. Primer: ko je večina investitorjev zaskrbljena, se to načeloma kaže v padanju cene določenega instrumenta (delnica), ko pa je večina investitorjev optimističnih, pa cena instrumentu načeloma raste zaradi večjega povpraševanja.

Čustvene odločitve so tako večinoma tiste, ki ženejo ceno nekega finančnega instrumenta bodisi v eno ali drugo smer. Kratkoročne špekulacije tako nimajo ničesar skupnega s fundamenti ali poslovnimi rezultati podjetij, cene takrat poganjajo zgolj špekulacije, novice in pričakovanja. V takšnem okolju je dobro imeti svoj osnovni načrt pri investiranju in, kar je najpomembneje, potrebno se ga je držati. Pri tem mora vsak posameznik seveda dobro poznati sebe in svoja pričakovanja in predvsem – svoj odnos do tveganja. Ne glede na gibanje cen morate imeti svojo strategijo izstopa iz trga (kdaj realizirate dobiček in kdaj izstopate, če gre cena delnice v drugo smer, kot ste pričakovali).

3 KORAK – Najprej osnove, nato zahtevnejše investicije

Veliko investitorjev dela začetniške napake. Ena izmed najpogostejših je, da pričnejo z investiranjem v finančne instrumente, ki jih ne poznajo dovolj dobro. Zato ni skrivnost, da se več kot 80% novih odprtih trgovalnih računov na borzi zapre v manj kot 6 mesecih. Investitorji enostavno odnehajo, ko vidijo, da ne obvladajo vseh tveganj in  ne poznajo dobro finančnih instrumentov, v katere investirajo. Zato naj velja, da preden naredite svojo prvo investicijo ali se podate na pot investiranja, predhodno opravite domačo nalogo in se poučite o osnovah kapitalskih trgov. Že Warren Buffet je nekoč izjavil, da tveganje na kapitalskih trgih vedno pride zaradi tega, ker ne vemo, kaj počnemo.

Osnove, ki jih mora vsak investitor poznati, preden prične z investiranjem:

  • Finančni podatki in definicije – potrebno je znati brati podatke iz bilance posamičnega podjetja in seveda tudi različne faktorje, ki posledično vplivajo na ceno (ROI, P/E, EPS, itn…)
  • Fundamentalna in tehnična analiza – dva različna, a zelo pomembna pristopa k investiranju, ki vedno ponujata odgovor, kdaj je potrebno vstopiti v trg in kdaj načeloma iz trga izstopati
  • Različne vrste naročil – na trgovalnih računih imamo več možnosti oddaje naročila za nakup finančnih instrumentov, med njimi so izjemne razlike, zato naj velja, da se investitor pouči o njih; ni vedno dobro izvajati samo tržnega naročila, včasih je bolje narediti naročilo s preudarkom, limitirano naročilo, itn…
  • Obvladovanje tveganj – ko na trgu ne gre vse v smer, ki jo pričakuje investitor, je vitalnega pomena, da se takrat prične dobro obvladovanje s tveganji oziroma omejevanje izgub; za ta način obstaja precej različnih pripomočkov od ˝stop-loss˝ naročila, do opcijskih pogodb, inverznih skladov, itn…

4 KORAK – Ne pozabite na razpršitev vaših sredstev

Najbolj popularen način obvladovanja tveganj je vsekakor primerna razpršitev med različne vrste naložb, ki so med seboj v korelaciji, kar pomeni, da se gibljejo različno (ko ena naložba pada, druga raste). Izkušeni investitorji ne zagovarjajo prevelike razpršenosti, saj ta vsekakor zmanjšuje potencialni donos, a so vsekakor tudi razpršeni. Pri primerni razpršitvi lahko namreč dosegate manjše odstopanje pri padcih na trgu in dosegate tudi primeren donos, ko trgi rastejo. Svoja sredstva razpršite med različne delnice (upoštevajte različne naložbene razrede, geografsko lokacijo) in jih seveda kombinirajte s preostalimi primernimi instrumenti – ETF skladi, plemenitimi kovinami, kriptovalutami, nepremičninami, itn…

5 KORAK – Čas je najpomembnejši element pri varčevanju

Čas je vsekakor najpomembnejši element pri investiranju na dolgi rok. Prej, kot boste začeli, prej bodo vidni tudi rezultati in le ti so lahko na dolgi rok zaradi povprečnih donosov in obrestno obrestnega računa zares navdušujoči. Oglejmo si to na praktičnem primeru dveh različnih posameznikov.

Vlagatelj A: Začne varčevati pri 19 letih, v 7 letih vloži vsako leto po 2.000 €, z varčevanjem zaključi pri 26 letih, upokoji se pri 65 letih, donos na vložen kapital je 10% letno.

Vlagatelj B: Začne varčevati pri 26 letih, do 65 leta vsako leto vplača 2.000 € letno, upokoji se pri 65 letih, donos na vložen kapital je 10% letno.

Kdo ima več premoženja ob koncu varčevanja? Vlagatelj B ima na računu 945.000 € (vložil je 80.000 €), vlagatelj A ima na računu 974.000 € (vložil pa je le samo 14.000 €). Čas je, kot vidite, lahko ključen element in obrestno obrestni račun je prvega vlagatelja daleč bolj nagradil kot drugega.

10.000 ur, da postanete profesionalci

Za to, da bi postali strokovnjaki na določenem področju, je potrebno opraviti več kot 10.000 ur učenja in praktičnega znanja. Za uspešno investiranje ni potrebno toliko časa, a nekaj si ga na začetku vsekakor moramo vzeti, da lahko postanemo uspešni investitorji. In da prične denar delati za nas!

Matjaž Štamulak, investicijski svetovalec in upravljalec premoženja

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >

Prvi koraki do neodvisnosti

Zgradite svojo neodvisnost na področju financ, energije, zdravja in miselnosti s pomočjo vrhunskih strokovnjakov!

Online seminar Prvi koraki do neodvisnosti, ki prinaša dragoceno znanje s področja financ, miselnosti, zdravja in energetike. Na enem mestu smo zbrali strokovnjake, ki delijo uporabno in koristno znanje, ki ga za napredek in svobodo potrebujemo vsi. Projekt je izjemno dobro pripravljen in vsebuje naravnost fantastične vsebine, ki vam bodo zagotovo pomagale pri razumevanju pomembnosti ravnovesja.

Zadovoljivo obvladovanje financ, dobra samopodoba, skrb za svoje telo, izpolnjujoči odnosi in zadovoljivo bivanje so recept za notranji mir.

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >