5 zlatih pravil investiranja

Uspešno investiranje in finančna neodvisnost ter svoboda. Pojmi, po katerih hrepeni velika večina ljudi, žal pa dejansko stanje finančne svobode doseže samo manjši delež vseh investitorjev. Zakaj? Ker je tema kompleksna in moraš biti za to strokovnjak ali ker preprosto ne sledimo določenim pravilom?

Vsekakor drži oboje, a veliko bolj usodne so za večino ljudi zelo pogoste napake in predvsem neracionalne čustvene odločitve. Te velikokrat bolj vplivajo na slab izid določenih investicij kot pa samo pomanjkanje profesionalnega znanja upravljanja in investiranja denarja.

Investiranje v osnovi ni niti najmanj tako zapleteno, kot je mogoče videti na prvi pogled. Uspešno investiranje v resnici vsebuje zgolj dvoje: da delate nekaj stvari prav in predvsem, da se izognete večjim napakam.

Zelo priporočljivo je, da se pred vsakim investiranjem dobro poučite o posamezni naložbi, a veliko bolj pomembno je, da upoštevate 5 zlatih pravil za investiranje, ki vam bodo pomagala, da boste investirali varneje in predvsem, bolj donosno.

Investiranje je danes nujno!

Prvo najpomembnejše pravilo investiranja je, da danes vsekakor morate investirati in se ukvarjati s tematiko osebnih financ. Zakaj? Predvsem zaradi dveh pomembnih vidikov:

  • Država ne bo poskrbela za vašo varno finančno prihodnost, to je danes v rokah vsakega posameznika.
  • Tveganje inflacije v prihodnosti bi znalo kaznovati nepripravljenost vlagatelje.

Učinkovito upravljanje osebnih financ je danes nujno, saj spremenjene tržne razmere in potencialna prihodnja tveganja skrb za varno finančno prihodnost prelagajo zgolj na naša bremena. S tako imenovanimi ˝varnimi naložbami˝ namreč že nekaj časa ne dosegamo več realnih donosov, ki bi lahko ohranili kupno moč našega premoženja.

Še več tveganj lahko prinese prihodnost, saj veliko analitikov in finančnih strokovnjakov zaradi poplave likvidnosti s strani centralnih bank v prihodnosti pričakuje povišano inflacijo. Omenjen pojav je v zgodovini kaznoval ˝varčevalce˝ na varnih naložbah in nagradil ˝investitorje˝ v realne vrednosti in naložbe.

Pravilo 10% pravi, da je potrebno vsak mesec investirati vsaj 10% vašega prihodka!

Zato je danes nujno, da se ukvarjate s tematiko investiranja. Še pred samimi investicijami je nujno, da najprej poskrbite za kontrolo nad odhodki in da primerno načrtujete tudi svoje prihodke. Šele po tem koraku določite minimalni znesek, ki ga boste investirali vsak mesec, a se poskušajte držati, da investirate vedno minimalno vsaj 10 odstotkov svojega mesečnega prihodka.

Vsekakor najprej investirajte vase, v svoje znanje. Preberite nekaj knjig na temo investiranja, udeležite se kakšne delavnice, preučite kakšne dobre videe na internetu, karkoli. Zavedajte se namreč, da je uspešno dolgoročno investiranje izvedljivo le, če imate dovolj znanja in če zares veste, kaj delate!

Najbolj tvegano je ne investirati.

Ne investirajte brez načrta in vnaprej pripravljenih strategij

Uspešno investiranje je dolgo potovanje in nikakor ne enodnevni izlet. Zato se morate ustrezno pripraviti na omenjeno potovanje, predvsem pa morate vedeti, kam želite z investicijami priti in kaj z njimi doseči.

Na začetku določite svoje prioritetne finančne želje ter cilje, jih ovrednotite (koliko sredstev takrat potrebujete) in izračunajte, koliko morate investirati bodisi v enkratnem znesku in potem tudi mesečno.

Pred začetkom investiranja opredelite svoje osebno premoženje in razpoložljiva sredstva za investiranje!

Vsak posameznik je pri investiranju zgodba zase, zato je pomembno, da vsak zase izdela svojo investicijsko strategijo. Najprej se morate spoznati in ugotoviti, kakšen tip vlagatelja ste? Konservativen, dinamičen ali špekulativen? Vsak tip vlagatelja bo imel drugačno investicijsko strategijo, ki ga bo peljala do cilja, če bo discipliniran in se bo držal primerne razpršitve.

Pred samim izborom različnih investicij si pripravite ustrezen investicijski načrt, v katerem določite:

  • S kakšnim zneskom razpolagate za investicijo – enkratno in mesečno?
  • Za kakšen cilj točno investirate?
  • Do kdaj imate čas za investicije?
  • Koliko tveganja si lahko privoščite?

Na dolgoročni poti investiranja je izjemnega pomena, da imate vnaprej pripravljene tudi strategije za obvladovanje tveganj in strategije za obvladovanje čustev! Na dolgoročni poti investiranja namreč lahko pričakujete različna tveganja in seveda skladno s tem tudi vaše čustvene reakcije, ki vam lahko, če jih ne kontrolirate, naredijo veliko finančne škode.

Prvi korak je investiranje v vaše znanje.

Primerna razpršitev in dolgoročni horizont!

Pri vsakem načrtovanju finančnega cilja moramo določiti znesek in časovni okvir vlaganja. Ko spoznate svojo naravnanost do tveganja, lahko načrtujete in za bolj dolgoročne cilje izberete bolj tvegane naložbe, ki imajo tudi večji potencial donosa.

Za kratkoročne cilje, kjer si tveganja ne moremo privoščiti, pa izberete med manj tveganimi naložbami, ki imajo sicer manj donosa, a vam na poti do cilja ne smejo povzročiti nižanja vrednosti.

Najbolj popularen način obvladovanja tveganj je vsekakor primerna razpršitev med različne vrste naložb, ki so med seboj v nekorelaciji, kar pomeni, da se gibljejo različno (ko ena naložba pada, druga raste).

Izkušeni investitorji ne zagovarjajo prevelike razpršenosti, saj ta vsekakor zmanjšuje potencialni donos, a hkrati z razpršitvijo poskrbimo za večjo varnost.

Pri primerni razpršitvi lahko namreč dosegate manjše odstopanje pri padcih na trgu in dosegate tudi primeren donos, ko trgi rastejo. Svoja sredstva razpršite med različne naložbe (upoštevajte različne naložbene razrede, geografsko lokacijo, vašo pripravljenost na tveganje, časovni horizont, itn..) kot so delnice, ETF skladi, plemenite kovine, kriptovalute, nepremičnine, denarne naložbe itn…

Čas je vsekakor najpomembnejši element pri investiranju na dolgi rok. Prej, kot boste začeli, prej bodo vidni tudi rezultati in le ti so lahko na dolgi rok zaradi povprečnih donosov in obrestno obrestnega računa zares navdušujoči. Oglejmo si to na praktičnem primeru dveh različnih posameznikov.

Vlagatelj A: Začne varčevati pri 19 letih, v 7 letih vloži vsako leto po 2.000 €, z varčevanjem zaključi pri 26 letih, upokoji se pri 65 letih, donos na vložen kapital je 10 % letno.

Vlagatelj B: Začne varčevati pri 26 letih, do 65 leta vsako leto vplača 2.000 € letno, upokoji se pri 65 letih, donos na vložen kapital je 10 % letno.

Kdo ima več premoženja ob koncu varčevanja? Vlagatelj B ima na računu 945.000 € (vložil je 80.000 €), vlagatelj A ima na računu 974.000 € (vložil pa je le samo 14.000 €). Čas je, kot vidite, lahko ključen element in obrestno obrestni račun je prvega vlagatelja daleč bolj nagradil kot drugega.

Čas, potrpežljivost in disciplina – trije ključni elementi za uspešno dolgoročno investiranje!

Če niste na finančnih trgih zato, da bi investirali dolgoročno, je verjetno bolje, da niti ne začnete. Disciplinirano se držati svoje investicijske strategije, se učiti in potrpežljivo čakati, zares ne zveni najbolj privlačno. A ravno to je tisto najpomembnejše, kar loči uspešne investitorje od ostalih.

Obvladovanje tveganj je ključno pri investiranju.

Redno letno spremljanje ter prilagoditve investicij

Pri dolgoročni strategiji investiranja se večini vlagateljev postavlja vprašanje, kako aktivno je potrebno spremljati investicije in kdaj ustrezno reagirati in jih prilagajati. Moramo za uspešno investiranje preživeti ure in ure za računalnikom in ˝gledati grafe˝ ali je dovolj, da svoj portfelj prilagodimo v obdobju nekaj mesecev ali enega leta?

V kolikor ste dolgoročni investitor, bo najbolj primerno, da prilagodite (balansirate) svoj portfelj v dveh primerih – vsaj enkrat letno ali/in vedno po potrebi (primer padca nekega naložbenega razreda, ki ga imate v svoji razpršitvi).

Prilagajanje vaših investicij je zelo pomembno, saj je to dejavnost, ki jo počnete brez čustev in izključno v skladu z začetnim zastavljenim investicijskim načrtom. Gledano zgodovinsko, je bilo v preteklosti zaradi primernega prilagajanja mogoče dosegati tudi nadpovprečne letne donose, krepko nad 10 odstotki letno.

Investitorji morajo kupovati nizko in prodajati visoko – a komu to v resnici uspeva?

Redno prilagajanje vaših investicij, bodisi letno bodisi po potrebi, vam vedno omogoča, da ustrezno realizirate dobiček na določenih naložbenih razredih in z njim dokupujete naložbe, katerih alokacija znotraj portfelja je nižja od prvotno zastavljene (mogoče, ker so te naložbe padle, ali pa je enostavno drugi del naložb v portfelju precej porasel).

Z omenjeno strategijo lahko letno večkrat zares uresničite to, da ste uspešno realizirali dobiček na naložbah, ki so bile visoko in kupujete nekaj, kar je momentalno nizko. To pa je vsekakor najboljši recept za dolgoročno uspešne donose.

Prenesite dobičke tveganih investicij v bolj varne naložbe.

Obvladovanje psihologije!

Velikokrat je napačno in zelo zmotno prepričanje, ki pravi, da lahko samo z dobrimi investicijami na finančne in druge trge obogatimo. Vsekakor to drži, a ne pozabite, da je veliko bolj pomembno, da najprej investirate vase in v svoje znanje. In ne le v znanje, v prvi meri predvsem v vaš način razmišljanja.

To je namreč tisti ključni in najbolj pomemben temelj, iz katerega lahko nato vzniknejo vsa bogastva, ki si jih v življenju želite. Ne le finančno bogastvo, predvsem bogastvo odnosov, ljubezni, sočutja in odgovornosti do družbe.

80 odstotkov uspeha pri investiranju je povezano s pravilno miselno naravnanostjo in obvladovanjem svojih čustev.

Pravilna miselna naravnanost nas namreč usmerja v odločitve, ki so lahko veliko bolj pravilne, kot če imamo mindset, ki nas ne podpira. Pravilen mindset se vsekakor začne pri obvladovanju čustev, to pa načeloma vedno vodi v sprejemanje pravilnih, logičnih odločitev.

Pričakovanja in čustva se nato vedno reflektirajo v ceni določenega finančnega instrumenta. Primer: ko je večina investitorjev zaskrbljena, se to načeloma kaže v padanju cene določenega instrumenta (delnica), ko pa je večina investitorjev optimističnih, pa cena instrumentu načeloma raste zaradi večjega povpraševanja.

Čustvene odločitve so tako večinoma tiste, ki ženejo ceno nekega finančnega instrumenta bodisi v eno ali drugo smer. Kratkoročne špekulacije tako nimajo ničesar skupnega s fundamenti ali poslovnimi rezultati podjetij, cene takrat poganjajo zgolj špekulacije, novice in pričakovanja.

Vlagatelj mora, če želi investirati uspešno na dolgi rok, psihološko povsem nevtralno prenesti tako večje vzpone kot tudi večje padce, če se zgodijo kratkoročno.

Vaša miselnost je ključna za vaš uspeh.

V takšnem okolju je zaželeno imeti svoj načrt pri investiranju in kar je najpomembneje, potrebno se ga je držati. Pri tem mora vsak posameznik seveda dobro poznati sebe in svoja pričakovanja in predvsem – svoj odnos do tveganja.

Matjaž Štamulak, neodvisni finančni svetovalec

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prispevek ne predstavlja investicijskega svetovanja ali predlogov za nakup finančnih instrumentov. Trgovanje s finančnimi instrumenti, izvedenimi finančnimi instrumenti in kriptovalutami vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube vloženega denarja. Izvedeni finančni instrumenti in kriptovalute niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina prispevka ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov in kriptovalut, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov ali kriptovalut, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah ter dogajanjih na kapitalskih in kripto trgih – zgolj v izobraževalne namene. Pretekla donosnost finančnih instrumentov in kriptovalut ni pokazatelj ali garancija za donose v prihodnosti. Inštitut za neodvisnost Ljubljana ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Online tečaj – Investiranje v kriptovalute

Ponujamo vam možnost, da se tudi vi učite od najboljših, saj vam bo vsebina online tečaja o investiranju v kriptovalute dala konkretne napotke in znanje, ki ga potrebujete za uspešno in varno investiranje v ta trg.

Tisti, ki želite znanje o kriptovalutah poglobiti, pa boste dobili ustrezne informacije, v katere kriptovalute investirati, kakšne strategije izbrati in spoznali, kako trgujejo uspešni trajderji.

Izkoristite ugodno ponudbo in si zagotovite dostop še danes!

VEČ INFORMACIJ