Vam konec meseca na računu ostane več, kot ste zapravili? Imate znanje, kako se na banki pogajati za boljše pogoje pri najemu kredita? Dobro poznate vaše finančne potrebe v prihodnosti in znate izbrati pravilne naložbe, s katerimi lahko na dolgi rok ohranite ali celo povečate vrednost denarju, ki ste ga zaslužili? Če ste na večino vprašanj odgovorili z ne, potem ste s tem dobili jasen signal, da ste najverjetneje finančno nepismeni.

Pregovor pravi, da je denar dober služabnik, a slab gospodar. Če imamo za upravljanje z denarjem določeno znanje, nam denar lahko služi za izpolnitev naših prihodnjih potreb in želja. Če ravnanja z denarjem ne obvladamo, nas lahko na dolgi rok čakajo težave. Država namreč ne zmore več skrbeti za finančno varnost posameznikov. Dejstvo je, da se bodo pokojnine v prihodnosti še bolj zniževale, da bomo prejemali vedno nižje socialne transferje ter plačevali vedno višje stroške zdravljenja. Če to vemo, potem nam postane jasno, da je denar tema, kateri vsekakor moramo nameniti nekaj pozornosti.

Stanje je alarmantno!

Znanje posameznikov o upravljanju z denarjem po svetu in Sloveniji je že nekaj let, kot kažejo raziskave, zares alarmantno. A ne le to, številne študije, izdelane po vsem svetu, potrjujejo, da je finančna nepismenost poglaviten razlog za večino finančnih problemov posameznikov v sodobnem času. Raziskava revije Moje Finance je pred leti pokazala, da smo Slovenci izjemno finančno nepismeni – po opravljeni raziskavi smo namreč za naše znanje ravnanja z denarjem dobili zadostno oceno 2. S takšno oceno bi sicer izdelali predmet v šoli, a tovrsten nivo znanja nam vsekakor ne more pomagati, da bi v življenju sprejemali dobre in pravilne finančne odločitve. Temu je pritrdila tudi zadnja raziskava organizacije OECD, ki je lani pokazala, da pravilno ravnanje z denarjem obvlada le slabih 20 odstotkov vseh Evropejcev, znanje preostalih 80 odstotkov pa bilo povsem nezadovoljivo.

A ne le finančni problemi, ki lahko izhajajo iz nepravilnega znanja in ravnanja z denarjem, v svetovnem merilu se zaradi neustreznega znanja o denarju že nekaj let kaže trend dohodkovne neenakosti. Raziskava revije The Economist je v letu 2016 med drugim razkrila podatek, da danes manj kot 5 odstotkov ljudi na svet obvladuje več kot 80 odstotkov celotnega svetovnega premoženja. Podatek jasno kaže na to, da na svetu izginja srednji sloj prebivalstva in jasno ponazarja trend, da je bogatih vedno manj in imajo vedno več ter da je revnih vedno več in da imajo vedno manj. Svetovno bogastvo je tako danes razporejeno tako neenakomerno kot še nikoli doslej, celo v tistih najbolj temačnih obdobjih naše civilizacije, ko ljudje še zdaleč nismo bili tako svobodni ali imeli toliko pravic, znanja in možnosti, kot danes. Glavni vzrok za takšno dohodkovno neenakost na svetu vsekakor izvira v finančni nepismenosti posameznikov.

Komu ustreza neznanje o ravnanju z denarjem?

Zanimivo je dejstvo, da kljub temu, da v šolah v povprečju preživimo več kot 15 let življenja, se v teh institucijah še vedno ne učimo o pravilnem ravnanju z denarjem. To je zelo povezano z interesi finančne industrije in predvsem tistih, ki danes preko denarja vodijo svet. Stanje tako slabe finančne nepismenosti, kot vse kaže, izjemno ustreza državam, korporacijam in prav finančni industriji.

Si namreč država res želi veliko finančno pismenih in finančno neodvisnih posameznikov? Vsekakor ne, kajti to, da je posameznik finančno nepismen, pomeni, da je odvisen. Ta odvisnost zelo koristi najprej državi, ki s tem najde kupce za svoje dolgove in z vpetostjo v dolgove pridobi poslušne državljane. Nadalje takšna odvisnost zelo ustreza velikim korporacijam, ki imajo rade potrošnike, ki ne razmišljajo preveč, ampak predvsem trošijo. Najbolj pa finančno pismenost izkorišča finančna industrija, v kateri že nekaj desetletij prevladuje izjemen konflikt interesov.

˝Bankam še na misel ne pride, da bi delale v interesu varčevalcev,˝ je pred leti izjavil Henry Paulson, bivši direktor banke Goldman Sachs. Lobij, kjer manjšina še vedno služi na račun večine, ima že nekaj desetletij podlago ravno v neustreznem finančnem znanju posameznikov. A ne le banke, tudi preostale finančne institucije in finančni posredniki nevednost ljudi izkoriščajo za prodajo neprimernih in zelo dragih finančnih produktov – od katerih imajo v večini koristi le oni sami.

Padec v podganjo dirko

Odvisnost posameznika zaradi neobvladovanja denarja je znan avtor knjižnih uspešnic, Robert Kiyosaki, pred leti poimenoval podganja dirka. Podganja dirka pomeni, da ljudje hitijo skozi svoje življenje, delajo za lastnike podjetij, državi plačujejo davke in banki hipoteko ter dolgove, nabrane preko kreditnih kartic. Takšen posameznik zaradi hitenja in vpetosti v odplačevanje nabranih dolgov nima časa, da bi se ustavil in razmislil, ali obstaja še kakšna druga pot. Večini se namreč zgodi, da podležejo sodobnemu potrošniškemu aparatu, ki nam vsili, da večji del svojih prihodkov zapravimo za stvari, ki jih najverjetneje sploh ne potrebujemo. Ker imamo že nekaj let sistem, ki posamezniku omogoči takojšen dostop do denarja za dobrine, ki si jih v osnovi ne bi mogel privoščiti, se število udeležencev v podganji dirki povečuje iz dneva v dan.

Če se želimo rešiti podganje dirke, si moramo najprej pridobiti dovolj znanja in postati finančno pismeni. Če želite izstopiti iz te dirke, potem se morate zavedati, da morate znati ravnati s svojim denarjem. V resnici lahko finančno svobodo na dolgi rok dosežete le tako, da privarčujete dovolj denarja ali s pametnimi poslovnimi idejami ustvarite dovolj velik denarni tok, s katerim lahko vzdržujete kvaliteto življenja, ki si jo želite.

Kaj sploh je finančna pismenost?

Wikipedija finančno pismenost razlaga kot tisto vrsto pismenosti, ki predstavlja sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. To vključuje razumevanje pomena in delovanja denarja, sposobnost izbiranja racionalnih investicij ter iskanja virov prihodka. Nekateri avtorji jo definirajo kot sposobnost branja, analiziranja, upravljanja in komuniciranja o osebnih finančnih pogojih, kateri vplivajo na materialno blagostanje. Vključuje tudi sposobnost sprejemanja finančnih odločitev, razpravljanja o denarju in finančnih temah brez nelagodja, načrtovanja za prihodnost in kompetentnega odzivanja na življenjske dogodke, ki zaznamujejo vsakodnevne finančne odločitve.

Finančna pismenost pomeni predvsem to, da posameznik živi naravni standard in dela s svojim denarjem, v skladu s svojimi zmožnostmi, ter v tem primeru prejema obresti, če izbere pravilne naložbe za svoj denar. Popolno nasprotje predstavlja umetni standard, kjer posameznik živi preko svojih finančnih zmožnosti in za to najema kredite, dolgove in limite in v tem primeru on plačuje obresti za najeti in izposojen denar.

Kakšna je rešitev?

Za izboljšanje finančne pismenosti moramo najprej pridobiti pravilno in uporabno znanje. Benjamin Franklin je nekoč dejal, da ˝investicija v znanje še vedno prinaša najboljše obresti˝ in to vsekakor še posebej drži na področju financ. Vsako znanje, ki pomaga do boljšega upravljanja z denarjem, se lahko izjemno izplača. Zaradi svetovnega spleta in izjemnega števila knjig imamo danes na voljo obilo možnosti, da izboljšamo svoje finančno znanje in dvignemo našo lastno finančno pismenost.

Poleg novega znanja pa je ključnega pomena to, da pridobimo vpogled v svoje razmišljanje o denarju – ali nam le to koristi ali ne. Miselnost, kako razmišljamo in gledamo na denar, je namreč pri izzivu finančne nepismenosti najpomembnejša. Tisto, kar so naše vrednote in prevladujoče misli o denarju, tisto se nam manifestira v realnem življenju. To, kakšen imate danes odnos do denarja, se kaže v številki na vašem transakcijskem računu. In zato vsekakor ni vseeno, kakšne so naše misli o denarju, bogastvu in svobodi. Le te nas lahko podpirajo ali pa nam rušijo svet, ki ga želimo ustvariti.

Matjaž Štamulak, objavljeno v reviji Obrtnik Podjetnik