Argumenti za toplotno izolacijo družinske hiše ali bloka

Na področju energije se dogaja in se bo dogajalo. Nič presenetljivega, saj je energija strateška surovina, izdelek ali polizdelek. Energija poganja ta svet, zato smo kupci pogosto na milost in nemilost prepuščeni posebnim profitom na energetskih trgih. Nismo pa popolnoma brez moči. Porabo energije v javni ali zasebni stavbi lahko pomembno znižamo s kakovostno toplotno izolacijo (TI), ki je realno izvedljiva za vsakega lastnika.

Starejše stavbe z lesenimi stropniki prepoznamo po zračnikih na fasadi. Ti morajo ostati tudi po toplotni izolaciji fasade, saj zrak preprečuje trohnenje lesa. Leva stavba ima novo toplotno izolacijo fasade, desna še ne.

Stanje stvari

Za ”ogrevanje” v tematiko omenim nekatere trende, ki so že ali postajajo vsakdanja resničnost. Trg OVE (obnovljivi viri energije) nezadržno raste. Izboljšujejo se tehnične karakteristike sprejemnikov sončne energije, toplotne črpalke so že ”zakon” za pasivne in vse druge hiše, fotovoltaiki pada cena, rekuperatorji zraka in vode se vgrajujejo vse pogosteje. Z velikimi koraki prihaja rastlinska biomasa (zrna, peleti iz ostankov rastlin), lesna biomasa pa postaja vse bolj popularna. Vse pomembnejše postaja kakovostno oblikovanje (arhitektura) za pasivne dobitke sonca. Pri URE (učinkovita raba energije) vedno opozorim na nove tipe TI, ki so bolj izolativni, povečuje se delež računalniško vodene avtomatske regulacije sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

Danes je na trgu zelo veliko različnih toplotnih izolacij. Ob svetovanju se vedno najde optimalna za določeno mesto ali rešitev določenega problema.

URE je zakon

Rezultat vseh dejstev je, da se veča debelina TI na obodu stavbe. Za fasado je bilo predvčerajšnjim dovolj 5 cm, včeraj 10 cm, danes 20 cm, jutri 30 cm, pojutrišnjem 40 cm … Prav tako se manjša poraba energije za ogrevanje. Predvčerajšnjim 20 litrov nafte za m2 stanovanja, včeraj 15, danes 10, jutri 2, pojutrišnjem 0, prihodnost pa bo taka, da bo vsaka hiša proizvedla več energije, kot jo bo potrebovala. Bistvo vsega je v TI, kar bomo spoznali v nadaljevanju.

Oglejmo si torej deset argumentov, ki potrjujejo, da je naložba v toplotno izolacijo nove ali vseljene stavbe najboljša investicija.

  1. Zmanjšanje stroškov za ogrevanje stavbe

Kvalitetno zgrajena in optimalno izolirana stavba potroši 40 – 70 % manj energije, energetsko neodvisna celo 100 %. Rezultat je običajno kombinacija več ukrepov (tudi ogrevanje, regulacija, uporaba OVE). Delež izolacije pri stavbi pa je prevladujoč, saj nam izolacija zidov, stropa in tal prinese” okrog 65 %, okna nadaljnjih 18 %.

Kljub vsemu znanju je področje okrog temeljev (cokel) in obdelava okenskih špalet še vedno vir največjih napak.

  1. Zmanjšanje stroškov energije na nacionalni ravni

Energetska neodvisnost (manjša odvisnost) države je pred pogoj za politično, gospodarsko, pa še kakšno pozicijo. Izjemno pomembna so delovna mesta, ki jih omogoča trg URE in OVE.

Učinkovita in poceni rešitev za velike toplotne izgube skozi roletno omarico nad škatlastimi okni. 1 ura dela in 10 EUR za toplotno izolacijo.

  1. Povečanje varstva okolja

Energija obremenjuje okolje v fazi proizvodnje, transporta, shranjevanja in potrošnje. S tem, ko potrebujemo manj energije, se zmanjšuje tudi obremenjevaje okolja v vseh fazah.

Na vsaki stavbi najdemo kar nekaj priložnosti za učinkovite in poceni rešitve. To je ena od njih. Vratno krilo med ogrevanim in neogrevanim prostorom je toplotno izolirano.

  1. Enostavnost izdelave

Sistemi za TI objektov so danes ”otročje” enostavni za vgradnjo (po posvetu z energetskim svetovalcem seveda). Poskrbeti moramo le, da je objekt statično stabilen; da izberemo optimalen material, debelino in način vgradnje; da pred začetkom dela rešimo vse detajle okrog temeljev, cokla, oken, podstrešja …; da nam izbrani sistem v popolnosti zagotovi zaščito pred padavinami (vodoodbojnost), korozije in ostalih vplivov okolice; da nas zaščiti pred hrupom; da je sistem ognjevaren; da zadovolji estetske zahteve in da je enostaven za izdelavo. Skratka. Enostavno, le obvladati je treba najmanjše podrobnosti.

  1. Povečanje bivalnega ugodja

Osnovna naloga TI je zmanjšati toplotni tok med zunanjim in notranjim prostorom. Bivalno ugodje je odvisno od:

Temperature zraka. Optimalno okoli 22 stopinj Celzija, vsaka stopinja več, potroši 6 % več energije.

Premikanje zraka. Nekontrolirano (hladni zidovi, netesna okna) je neželeno. Kontrolirano izvajamo z rednim zračenjem skozi odprta okna ali prisilno z rekuperacijo.

Zunanje temperature. Avtomatska regulacija ogrevalnega sistema prilagaja notranjo temperaturo v odnosu na zunanjo. Tu lahko dobimo (izgubimo) do 30 %.

Temperature ostalih prostorov. Zaradi neugodnega vpliva hladnega zraka iz hladnejših prostorov skozi (pod) vrata, se priporoča max. razlika do 5 stopinj Celzija.

Relativne vlage. Pomembno vpliva na počutje, idealna je med 40 in 60 %.

Umazana in pisana fasada je posledica neprimerne izbire in nestrokovne vgradnje toplotne izolacije.

Alge, plesni in lišaji potrebujejo za rast primerno vlažno in toplo okolje. Zato moramo izbirati ustrezne sestavne plasti fasade.

  1. Povečana koristna površina prostorov

Pri vgradnji dovolj debele TI (15 – 20 cm) lahko obodne stene gradimo tanjše (20 cm z modularnim blokom, 15 cm z betonom). To pomeni prihranek pri strošku zidov. Ko vgradimo 20 cm modularni blok namesto 30 cm to pomeni 1/3 prihranka na m2 in povečanje prostorov. Pri ”običajni” hiši to znese okrog 4 m2 na etažo.

  1. Protihrupna zaščita

Zunanji in notranji izvori hrupa so povsod okrog nas, hrupnost okolja se povečuje. Kvalitetno izoliran ovoj stavbe (brez toplotnih in zvočnih mostov) zmanjšujejo hrup na minimum.

  1. Daljša življenjska doba stavbe

Vsak material – uporabljen v zgradbi – ima tendenco propadanja. TI jih zaščiti od vseh zunanjih (veliko njih) in notranjih (prehod difuzijske pare skozi obod stavbe) vplivov. S tem zmanjšuje propadanje, kar pomeni daljšo življenjsko dobo in kasnejše obnove.

Zelena fasada in zelena streha sta učinkovita zaščita hiše pred posledicami vremenskih ekstremov. Samo zelena fasada 100 % zaščiti toplotno izolacijo fasade pred udarci toče.

  1. Dobra investicija

Investicija v URE ali OVE je vedno dobra investicija ker vedno lahko na enostaven način izračunamo finančni odnos med stroški in koristmi (če nem poudarimo kakovosti bivanja in drugih argumentov). Investicija se tako vrne s prihranki pri nakupu energentov (nafta, drva…). Dolžina dobe vračanja je odvisna od cene energenta, ki ga uporabljamo. Višja, kot je, prej se investicija povrne.

Notranjo toplotno izolacijo lahko skrijemo za stensko ali stropno oblogo. Seveda pa mora biti izolacija pravilno vgrajena (enako parna ovira), da ne nastanejo toplotni mostovi, ki so pred pogoj za pojav plesni.

  1. Višja cena nepremičnine

Vsi navedeni argumenti se rezultirajo v višji ceni nepremičnine. Z uvedbo energetske izkaznice objekta je to tudi uradno potrjeno.

Optimizacija

Sama TI seveda ni dovolj, saj je višina stroškov delovanja stavbe odvisna tudi od energenta, izkoristka ogrevalne naprave in vzdrževanja. Znano je, da najboljše učinke dosežemo s pravilno izvedbo kakovostnega načrta in rednim vzdrževanjem. Ob optimalni usklajenosti vseh treh stopenj govorimo o URE brez občutka, da nam energetsko varčevanje omejuje način bivanja.

Pred novogradnjo ali obnovo se moramo odločati o veliko stvareh. Med drugim tudi kakšno gorivo oziroma energent bomo uporabljali za pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje prostorov. Pri tem je potrebno ločiti tri vrste stroškov: Investicija (izdelave instalacije), obratovanje in vzdrževanja. Na izbiro vpliva več dejavnikov. Med realnimi je pozornost namenjena zahtevam posameznega energenta, kot so hramba, lokacija in velikost kurilnice, morebitna sanacija dimnika, “brezplačna” drva, cena m2 kurilnice in drvarnice, izkoristki ogrevalnega sistema, predvsem pa cena energenta in njegov izkoristek. Iracionalne pa so: zanesljivost preskrbe, varnost, ekološka sprejemljivost, strah (pred plinom recimo), čiščenje in odlaganje pepela. Prav iracionalni imajo pri izbiri energenta velikokrat odločujočo vlogo.

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >

Prvi koraki do neodvisnosti

Zgradite svojo neodvisnost na področju financ, energije, zdravja in miselnosti s pomočjo vrhunskih strokovnjakov!

Online seminar Prvi koraki do neodvisnosti, ki prinaša dragoceno znanje s področja financ, miselnosti, zdravja in energetike. Na enem mestu smo zbrali strokovnjake, ki delijo uporabno in koristno znanje, ki ga za napredek in svobodo potrebujemo vsi. Projekt je izjemno dobro pripravljen in vsebuje naravnost fantastične vsebine, ki vam bodo zagotovo pomagale pri razumevanju pomembnosti ravnovesja.

Zadovoljivo obvladovanje financ, dobra samopodoba, skrb za svoje telo, izpolnjujoči odnosi in zadovoljivo bivanje so recept za notranji mir.

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >