Inštitut za neodvisnost (Institute for independency) je zavod, ki si je za svoj cilj zadal, da pomaga s praktičnimi in teoretičnimi koncepti dvigniti kakovost človeškega bivanja in pomagati človeku doseči svojo lastno neodvisnost skozi štiri temeljna področja, ki pa so misli, zdravje, finance in energija.

Inštitut si bo v prvi vrsti prizadeval povezati domače in mednarodne strokovnjake iz tega področja in preko prenosa informacij omogočiti ljudem čim širše znanje iz področja neodvisnosti in samooskrbe teh temeljnih področij, s čimer bodo lahko živeli bolj kvalitetno življenje in s tem družbi, okolici ter državi prispevali veliko več.

Glavni cilj inštituta za neodvisnost je povezati vse štiri pomembne vidike človeškega življenja (miselnost, finance, energija in zdravje) v eno celoto in na enem mestu, saj se s temi področji ukvarja vsak posameznik praktično vsak dan. Zato z našim poslanstvom globoko verjamemo, da je zelo pomembno, da o vseh štirih temeljih človekove neodvisnosti govorimo kot o eni celoti in definiciji neodvisnega in samo oskrbnega človeka. Z inštitutom želimo informirati in izobraževati ljudi o pomembnosti prav vseh štirih področij v našem življenju, če želimo skupaj živeti drugačno in predvsem boljšo prihodnost. Prihodnost, kjer je človeška zavest na višjem nivoju, zaradi česar so obogateni naši medsebojni odnosi, izjemno veliko pa to prispeva k boljšemu okolju v katerem živimo, drugačnim, višjim vrednotam in ohranjeni naravi za nas in prihodnje rodove.

Vsakemu posamezniku, ki si bo pridobil informacije in znanje s pomočjo Inštituta za neodvisnost, želimo omogočiti najcenejši in najkvalitetnejši dostop do informacij ter izdelkov, ki mu bodo na vseh štirih področjih nudila in omogočila neodvisnost in samooskrbo.