INDIVIDUALNO PREHRANSKO SVETOVANJE S SIMONO FABJAN

  • individualni pogovor s Simono (1.5h) na katerem bomo šli skozi obsežen vprašalnik, kjer bom dobila vpogled v tvoje dosedanje prehranjevalne navade, življenjski stil, organizacijo časa, morebitna bolezenska stanja in prebavni status. Le na ta način bodo priporočila prilagojena popolnoma zate. 
  • pregled sedem dnevnega prehranskega dnevnika, na podlagi katerega prodam komentar na dosedanji način prehranjevanja in nadaljnja priporočila za izboljšavo prehranjevanja. 
  • postavljanje ciljev in akcijski načrt. Po pregledu vprašalnika in prehranskega dnevnika, bova skupaj postavila kratkoročne in dolgoročne cilje ter oblikovali akcijski načrt, ki te bo pripeljal do želenega cilja.