Kaj je virtualna resničnost in kaj so lažne novice

Virtualna resničnost tukaj, virtualna resničnost tam – vsi govorijo o virtualni resničnosti! Kar pa se v mnogih prispevkih in razpravah pogosto zanemarja, je osnovna opredelitev te navidezne resničnosti. Zato se bom v tem članku dotaknil teme virtualne resničnosti iz vsebinskega vidika in različnih pristopov opredelitve vprašanja “Kaj je navidezna resničnost?”.

Pri virtualni resničnosti je pravzaprav tako:

“Na žalost, nikomur ni mogoče povedati, kaj je Matrix. To morate videti sami. «(Morpheus, The Matrix 1999)

Kaj pomeni virtualna resničnost?

Da bi se približali izrazu “virtualna resničnost”, bi morali najprej razmisliti o pomenu besed virtualno (eng. “Virtual”) in resničnost (eng. “Reality”) ločeno drug od drugega. V pravopisu je beseda virtualno razložena kot nekaj, kar “ni resnično” ali “navidezno”. V tehnološkem okolju se ta izraz že dolgo uporablja za opis nečesa, kar ni fizično prisotno, vendar ima funkcionalnost ali učinek, na primer virtualni pogon. To je funkcionalna replika pogona CD, vključno z nosilcem podatkov, ki ne obstaja kot strojna oprema, ampak deluje tako kot fizični pogon z vidika uporabnika.

Opredelitev resničnosti je zanimala že velike filozofe, kot so Aristotel, Platon ali Kant, vendar bi natančen opis presegel obseg tega članka. Preprosto povedano, beseda resničnost, ki je sinonim za »resničnost«, opisuje (fizično) resnični svet, v katerega se človek rodi in ga ta zaznava s svojimi čutnimi vtisi (vid, sluh, občutek, vonj in okus). V skladu s tem bi lahko domnevali, da če resničnost opisuje dojemanje resničnega sveta, sestavljeni izraz navidezna resničnost opisuje dojemanje navideznega sveta, ki ni resničen, ampak v svoji funkcionalnosti obstaja in ga je zato mogoče tudi doživeti.

Od kod prihaja izraz navidezna resničnost?

Splošno osnovno razumevanje virtualne resničnosti veliko strokovnjakov opredeljuje kot računalniško generirano 3D okolje, ki obdaja uporabnika in se čim bolj naravno odziva na njegova dejanja. Sposobnost reakcije v realnem času omogoča, da se navidezna resničnost v realnem času odzove na posamezna dejanja uporabnika in se temu ustrezno prilagodi. Medtem ko lahko na primer film zaustavimo v realnem času ali pospešimo ali upočasnimo predvajanje, predvajana vsebina ostane vedno enaka. V virtualni resničnosti pa se vsebina virtualnega sveta lahko razlikuje glede na interakcijo uporabnika.

Prav zato se pogosto pojavlja vprašanje – kaj je res in kaj ne …

Spomnimo se enega osnovnih aksiomov različnosti v komunikaciji: “vsak človek si ustvari svojo resničnost sam”.

Lažne novice – fake news

Glede na lažne novice, alternativna dejstva, teorije zarote in druge izkrivljene medijske vsebine ima ideja o množičnosti ali celo relativnosti različnih sklicevanj na resničnost precej problematično vlogo. Če ni skupnega, temeljnega razumevanja realnosti, demokratični pogajalski procesi postanejo nefunkcionalni. In to je odraz časa in situacije, v kateri živimo v zadnjih dneh, tednih, mesecih in letih.

Na tem mestu je zanimivo dejstvo, da se v okviru humanistike, zlasti medijske etike, že dolgo zagovarja teza, da progresivne družbe za resničnost potrebujejo več konstrukcij in načrtov. Glede na to so demokracije, kot je leta 2014 zapisal medijski znanstvenik Bernhard Pörksen, živele na alternativnih in konkurenčnih konceptih resničnosti, ki jih ne bi smeli narediti absolutne. Po njegovem mnenju je treba zavrniti dogmatsko pojmovanje resničnosti.

Danes se je poziv k povečanju večplastnosti modelov resničnosti uresničil v medijih – posledice relativizma pa spodkopavajo dosežke demokratično konstituiranih držav po vsem svetu. Ob popačenih, napačnih ali ideološko zvitih sporočil, ki jih preko različnih medijev, skupin ali samodejno posredujejo roboti in algoritmi za personalizacijo, posamezniki izgubljajo občutek za realnost.

V razpravah o lažnih novicah ponovno postane pomembna stara filozofska ideja o dejanski, merljivi resničnosti, ki jo je treba le ustrezno prepoznati, da bi lahko ločili dejstvo od fikcije. Že sama oznaka lažne novice prikazuje perspektivo, s katere naj bi bilo objektivno prepoznano, kako so stvari neskladne z resničnostjo.

Seveda je po eni strani dogmatsko in avtoritarno določanje tega, kar je treba obravnavati kot resničnost, videti kot problematično. Po drugi strani pa relativnost resničnosti povzroči naključne in neproduktivne konflikte. Temu smo priča v preteklih dneh in tednih. Pripeljalo je celo do nemirov, sovraštva, protestov …

Da bi še naprej zaščitili demokracijo, je treba ponovno pridobiti določeno količino temeljnih, merljivih resnic, s katerimi bi lahko začeli razpravo. Seveda samo v primeru, da je tistemu, ki podaja informacije to v interesu. Tu bi morali najti pravično sredino; z novim znanjem o komunikacijskih in medijskih veščinah, s prilagajanjem določenih novinarskih idealov pri produkciji vsebin na družbenem spletu, z močnejšo avtoriteto in znanstveno podkrepljenimi argumenti.

Kot se pogosto zgodi, odgovor ni ne črn ne bel: ljudje ne živijo – kot je prikazano v filmu Matrix- nič hudega sluteče v različnih simulacijah navidezne resničnosti, niti ne morejo jasno dostopati do objektivne resničnosti.

Namesto tega je potreben pragmatičen pristop, v katerem se priznata dve temeljni dejstvi: prvič, da je resničnost družbeno konstruirana. In drugič, da resnica in fikcija ne moreta biti popolnoma na nasprotnih polih.

Ob koncu tega članka vam v razmislek zapišem stavek, ki ga pogosto podelim z udeleženci naših delavnic in usposabljanj: “Kjer je tvoj fokus si ti in kjer si ti je tvoj fokus”.

Silvester Kmetič, trasnolucijski in NLP coach