Kako pristopiti k obnovi družinske hiše?

Premišljeno in s pomočjo energetskega svetovalca je najkrajši odgovor. Energetsko svetovanje pred začetkom gradnje je najboljša možna naložba. Spomnimo, da je investicija v obnovo ali novogradnjo več 10.000 eur ali celo preko 100.000 eur. Na začetku so na voljo vse možnosti za izbiro optimalnih rešitev. Uporabimo jih.

Kdaj je čas za adaptacijo ali novogradnjo?

Za manjše obnove in vzdrževanja je vedno pravi čas. Za večje energetske obnove stavbe – ali novogradnjo – pa si vzamemo čas. Premišljen pristop je zlata vreden ko:

  1. potrebujemo nove bivalne površine,
  2. želimo zmanjšati stroške ogrevanja prostorov in/ali sanitarne vode,
  3. potrebuje stavba večje vzdrževalne posege,
  4. moramo zaradi dotrajanosti ali zastarelosti zamenjati elemente ogrevalnega sistema,
  5. so v stavbi moteče napake (prepih, vlaga, plesen).

Kdaj potrebujemo energetsko svetovanje?

Vedno na začetku, ko se začnejo kazati prvi obrisi želje po novi hiši, dozidavi ali obnovi stare. Enako velja za nakup ali prodajo nepremičnine. Potem bomo učinkovito krmarili med tremi magičnimi E (Ekonomija, Energija, Ekologija). Namen svetovanja je izbor optimalnih rešitev.

Kaj zajema energetsko svetovanje?

Energetsko svetovanje spodbudi porabnike k energetsko učinkoviti gradnji ter jih seznani z dobrimi in uveljavljenimi rešitvami. Energetsko svetovanje je proces v katerem skupaj poiščemo optimalne rešitve pri: novogradnji ali obnovi; toplotni zaščiti; izbiri ustreznih oken in senčil; izbiri ogrevalnih naprav in regulaciji ogrevalnega sistema; optimalni uporabi OVE; potrebnosti prezračevanja z rekuperacijo; gradnji pasivnih hiš; izbiri ustreznega energenta; zmanjšanju porabe goriva; uporabi varčnih gospodinjskih aparatov; pripravi tople sanitarne vode; vodenju energetskega knjigovodstva; možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Kako konkretno je energetsko svetovanje?

Zelo konkretno, saj je »pisano na kožo« družini, stavbi in lokaciji. Osebno vedno in povsod na prvem mestu izpostavljam kvaliteto bivanja, ki izhaja iz potreb družine. Prav potrebe družine so glavni okvir v katerega umeščam rešitve. Pri vsakem svetovanju izpostavljam tudi najpomembnejše ukrepe, ki se ne tičejo neposredno energije. Poudarim kdo se mora odločati, opozorim na vsiljevanje nepotrebnega, podčrtam nujo poznavanja celote, razložim razlike med vzroki in posledicami, nedvoumno pojasnim vlogo lastnika pri pisanju projektne naloge, izpostavim moč pogajanj in nujnost sklenitve pisne pogodbe z izvajalci. Na kratko. Investitorja opremim z znanjem in informacijami, da bo lahko izbral optimalno rešitev in najboljšega izvajalca. Predvsem pa, da bo lahko spremljal in kontroliral izvajanje del.

Plesen je – kot vročina pri človeku – nedvoumen dokaz toplotnih mostov na ovoju stavbe.

Kako izgleda energetsko svetovanje?

Prakticiram dve obliki. Svetovanje v pisarni v Cerknici ali na terenu po Sloveniji. Predmet svetovanja so stavbe. To so družinske hiše, večstanovanjske stavbe (bloki) ter upravni, šolski in proizvodni objekti.

Pisarna

  • Za novogradnje je obisk v pisarni optimalen, saj imam veliko slikovnega in pisnega gradiva na računalniku. Investitor prinese s seboj podatke o parceli in možne skice. Optimalni čas obiska je na začetku »fantaziranja«, da v treh urah postavimo okvir realnih in smiselnih rešitev. V tem času obdelamo celotno stavbo od temeljev do strehe. Dotaknemo se tudi možnosti financiranja Eko sklada ter – po potrebi – ostalih področij, kot je razlika med zidano in leseno hišo, smiselnost sončne elektrarne, zemeljski kolektor za prezračevanje, zelena streha in fasada, drenaža, toplotni mostovi,…
  • Za obstoječe stavbe prinese vsak s seboj 50 – 100 fotografij na ključku. To je dovolj, da si lahko ustvarim mnenje in da se potem posvetim reševanju vsakega problema v kontekstu celotne stavbe. Dolžina svetovanja v pisarni je ena do dve uri, odvisno od težavnosti in števila problemov. Svetovanje je izrazito individualno. Išče se optimalne rešitve za konkretno stavbo in konkretno družino.

Teren:

  • Pri družinskih hišah hitro vidim vse, kar moram videti, zato je svetovanje celovito in konkretno. Na stavbi pokažem vse kar je potrebno, da lahko lastnik sprejme odločitve in začne s sanacijo. Svetovanje na terenu traja običajno od ene do treh ur.
  • Večstanovanjske stavbe (bloki) so specifični, saj so procesi odločanja in naročanja obnove drugačni kot v družinskih hišah. Razpršeno lastništvo je manjša težava, večja je apatičnost lastnikov in upravnikov. V teh primerih prakticiram vsaj dva obiska stavbe, vedno na vabilo stanovalcev ali upravnika. Pri prvem izvajam »hodeče« predavanje, ko se s stanovalci sprehodim po stavbi. V drugem pa na sestanku predstavim rezultat celovitega energetskega pregleda, vključno s fazami obnove, cenami in sofinanciranjem Eko sklada.

IR kamera je dobro orodje pri analizi stanja za energetski pregled.

Zaključek

Celovito energetsko svetovanje pred vsako gradnjo je modra odločitev, saj bo investitor prihranil denar, čas in živce. Nikoli pa ni prepozno; tudi če ste hišo ali stanovanje že opremili. Pri vseh problemih (plesen, ledene sveče, prevelika poraba energije…), energetsko svetovanje pomaga odpraviti težave. Konkretni nasveti so še kako merljivi v privarčevanem denarju, zadovoljstvu in prijetnosti bivanja. In to je vse. Manj boleče, kot pri splošnem zdravniku, bolj dobičkonosno kot varčevanje v nogavici in manj tvegano kot poplesavanje po borznem parketu. Opremljeni z informacijami, znanjem, papirjem in svinčnikom zelo hitro izračunamo kaj se splača in kaj ne. Manevrski prostor je krepko večji, kot si mislimo.

Avtor članka: Bojan Žnidaršič, udika – energetski svetovalec