Kako zaslužiti z vlaganjem v delnice hitrorastočih podjetij?

Kaj je strategija investiranja v hitrorastoča podjetja? Razlika med vrednostno in rastočo strategijo investiranja.

CANSLIM metoda investiranja William O’Neil.

Katere temeljne dejavnike mora podjetje dosegati? Kdaj opraviti nakup?

Kako zaščiti delnico pred padci?  Kdaj odsvojiti delnico? Velikost pozicije, izbira potencialnih delnic screening, praktični primeri…