Kdo je pravi finančni svetovalec?

Vedno večje potrebe ljudi po finančnem znanju in nasvetih na eni strani in veliko finančnih svetovalcev brez licenc in izkušenj na drugi strani. Takšno je danes še vedno stanje v Sloveniji, kjer poklic finančnega svetovalca še ni uradno verificiran. Kaj preveriti in komu zaupati, da pridobimo najboljši finančni nasvet zase?

Previdnost ni odveč

V Sloveniji še vedno nimamo uradne verifikacije poklica finančni svetovalec, zato se dogaja, da je na trgu še vedno veliko ˝prodajalcev finančnih produktov˝, ki se imenujejo svetovalci.

Tako je trg v Sloveniji še danes poln nepoštenih poslovnih praks pri finančnem svetovanju. Ljudje imajo namreč veliko slabih izkušenj s tem, da jim večina prodajalcev pred sklenitvijo produktov v preteklih letih ni omenila slabosti pri varčevanjih – stroškov, tveganj in davčnega vidika.

Marsikateri vlagatelj se je v zadnjih letih znašel povsem sam na trgu, ker je prodajalec, ki mu je prodal različne finančne produkte, zaradi pomanjkanja znanja ali neprevzemanja odgovornosti ‘izginil’ s trga. In tako danes vlagatelji vedno bolj prepoznavajo razlike med ‘prodajalci produktov’ ter pravimi finančnimi svetovalci in se vedno bolj zavedajo, da je potrebno dobro razmisliti, h komu iti po nasvet za finančno svetovanje.

Prodajalec ali svetovalec?

Dolgoletni finančni svetovalci vemo, da nikoli ni in nikoli ne bo obstajal univerzalni finančni produkt, ki bi bil hkrati dovolj varen, likviden in seveda še donosen ter bi bil primeren za ljudi vseh starosti in družbenih skupin. Vedno je namreč pred odločitvijo za finančne naložbe potreben posvet z licenciranim strokovnjakom, ki se pred stranko identificira s potrebnimi licencami za opravljanje posla finančnega svetovanja v Sloveniji.

Za posredovanje pri prodaji vzajemnih skladov (točk investicijskih kuponov) mora namreč imeti svetovalec opravljen preizkus strokovnih znanj pri Združenju družb za upravljanje (www.zdu-giz.si), licenco, ki mu dovoljuje, da posreduje pri prodaji skladov, pa mu podeli nadzorni organ za trg kapitala, Agencija za trg vrednostnih papirjev (www.a-tvp.si), kjer lahko tudi preverite, če ima vaš svetovalec licenco (podatki so javno dostopni). Če bi vam svetovalec želel predlagati kakršnokoli zavarovanje za vas ali za vaše premoženje, pa mora za opravljanje tega posla v Sloveniji imeti izdano licenco iz strani Agencije za zavarovalni nadzor (www.azn.si) in opravljen preizkus strokovnih znanj pri Zavarovalnem združenju (www.zav-zdruzenje.si), ki je podlaga za izdajo licence.

Če vam svetovalec poskuša urediti tudi nakup/prodajo delnic in ostalih vrednostnih papirjev ali opraviti investicijsko svetovanje, mora imeti opravljen izpit za borznega posrednika in mora pogodbeno sodelovati s kakšno borznoposredniško družbo. Izpit za borznega posrednika se sicer opravi preko Združenja članov borze vrednostnih papirjev (www.zdruzenje.si), licenco za opravljanje poslov pa na podlagi tega izpita podeli Agencija za trg vrednostnih papirjev.

V primeru nakupa/prodaje plemenitih kovin v Sloveniji za zdaj še ni potrebno imeti nobene licence, je pa vsekakor priporočljivo, da ima svetovalec, ki vam nakup kovin ureja, vsaj troje: pisno pooblastilo podjetja, ki se ukvarja s prodajo/nakupom plemenitih kovin; da ima podjetje, ki ga svetovalec zastopa, izdano Potrdilo o skladnosti izdelkov plemenitih kovin s predpisi, ki ga izda Urad Republike Slovenije za meroslovje (www.mirs.gov.si); nazadnje, da se plemenite kovine kupuje od kovnic, ki so uradno označene na londonski “good delivery ”listi (www.lbma.org.uk), saj so s tem skrbi o nelikvidnosti kovin in ustrezni čistini odveč.

Konflikt interesov je velik, zahtevajte neodvisnega finančnega svetovalca!

Niti zgoraj našteti nujni pogoji niso nobena garancija, da boste s tem dobili tudi dobrega svetovalca. Po pravilu nekdo, ki zastopa samo eno finančno družbo, ni najbolj objektiven in večinoma samo prodaja tisto, kar mu je naročeno. V večini je tako priporočljivo, da ima svetovalec pogodbe z več različnimi, med seboj konkurenčnimi produktnimi partnerji.

Seveda pa tudi to še zdaleč ni dovolj, da boste tako deležni tudi etičnega svetovanja v smislu, da vam bo finančni svetovalec svetoval tako, kot bi samemu sebi v podobni situaciji. Etične norme niso nikjer zapovedane in uzakonjene, so le del človekovega prepričanja in splošne dobre poslovne prakse. Ne glede na to, da je dokazano, da podjetja z etičnimi načeli na daljši rok vedno zaslužijo več kot pa tista podjetja, ki etike ne upoštevajo, prav pri prodaji finančnih produktov, kjer bi morala biti etika sestavni del svetovanja, prihaja do največjih prevar in goljufij.

Zato je pri finančnem svetovanju vedno prisoten močan konflikt interesov, kjer se lahko svetovalec pristransko odloča za produkte, ki mu prinašajo večji zaslužek ali pa se vam, ker mu plačate le na uro svetovanja in ne odgovarja za svoje nasvete, enostavno ne posveti dovolj podrobno in do vas v bodoče nima nobenih obveznosti.

Zato za svoj denar zahtevajte izključno neodvisnega finančnega svetovalca, ki je plačan posebej, da vam svetuje objektivno, vas opozori na vse slabosti in ne pridobi ničesar od sklenjenih poslov, ki vam jih priporoča. Prav tako je zelo zaželeno, da je finančni svetovalec nagrajen od prihodnjih dobičkov, ki jih ustvarja skupaj z vami – le na takšen način sodelovanje finančni svetovalec – stranka zasleduje dolgoročno korist naprej za stranko in šele potem zase.

Izberite svetovalce, ki upoštevajo etična merila

Etika ni nikjer zapisana, a se jo da prepoznati, če uvidite, da svetovalec deluje v vašo korist in vašo dobrobit. To vsekakor pomeni, da vam nedvoumno razloži in pojasni vse pripadajoče rizike ter da vam pisno predstavi vse stroške, ki so povezani z naložbami.

Preden pa finančni svetovalec sploh predlaga različne finančne produkte, je po EU smernicah za finančno svetovanje dolžan pri stranki najprej opraviti temeljito analizo stanja, želja in ciljev, zmožnosti ter rizične naravnanosti posameznika. Šele nato, ko skupaj definirata prioritetne finančne cilje, lahko svetovalec preko različnih ponudnikov izbere ustrezne načine za varčevanje, investiranje ali zaščito premoženja.

Opozorilo Zveze potrošnikov Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije preko svoje spletne strani www.zps.si prav tako opozarja, da naj bodo vlagatelji pri izbiri finančnih naložb previdni, saj se vsako leto znova ponavlja vzorec, da vlagatelji brezglavo sklepajo produkte, ki so povsem neprimerni za finančne cilje, ki bi jih vlagatelj želel doseči. Po mnenju Zveze potrošnikov je dobra finančna naložba varna, lahko si jo izplačate vsak dan, donos pa je vsako leto visok. A žal, kot vemo, takšne naložbe ne obstajajo. Poleg donosa, varnosti in likvidnosti pa mora vlagatelj v današnjih razmerah upoštevati tudi preglednost produkta (od splošnih pogojev do stroškov, trajanja, fleksibilnosti produkta itn.) in predvsem to, kdo bo produkt servisiral in ga sproti prilagajal tako glede na tržne razmere kot tudi glede na vlagateljeve sprotne potrebe in življenjske spremembe.

Ne zaupajte vročim zgodbam

Zveza potrošnikov Slovenije vsake toliko časa vedno znova opozori na finančno izključevanje, slabe tržne prakse in pasti trenutne finančne situacije.

Po mnenju ZPS se v Sloveniji še vedno v veliki mer srečujemo s praviloma slabim in zavajajočim svetovanjem pri sklepanju finančnih pogodb in neprimerno dragemu zaračunavanju finančnih storitev.

Zato je na vsakem izmed vas, da zares dobro premislite o tem, komu in kdaj zaupati svoj težko privarčevani denar. Ker na dolgi rok še vedno največ prinese prav pravilna razpršitev med različne finančne naložbe, je moj nasvet jasen: izogibajte se ‘prodajalcev produktov’, ki vam želijo prodati produkte, s katerimi boste že jutri bogati in izogibajte se predvsem produktov z nadpovprečno visokimi stroški in podpovprečnimi rezultati.

Matjaž Štamulak, investicijski in finančni svetovalec, www.cresus.si

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >

Prvi koraki do neodvisnosti

Zgradite svojo neodvisnost na področju financ, energije, zdravja in miselnosti s pomočjo vrhunskih strokovnjakov!

Online seminar Prvi koraki do neodvisnosti, ki prinaša dragoceno znanje s področja financ, miselnosti, zdravja in energetike. Na enem mestu smo zbrali strokovnjake, ki delijo uporabno in koristno znanje, ki ga za napredek in svobodo potrebujemo vsi. Projekt je izjemno dobro pripravljen in vsebuje naravnost fantastične vsebine, ki vam bodo zagotovo pomagale pri razumevanju pomembnosti ravnovesja.

Zadovoljivo obvladovanje financ, dobra samopodoba, skrb za svoje telo, izpolnjujoči odnosi in zadovoljivo bivanje so recept za notranji mir.

VEČ O INTERAKTIVNEM ONLINE SEMINARJU >