Kvalitetna gradnja

Vseh 25 let profesionalnega energetskega svetovanja opozarjam na napake in podajam rešitve za dvig kvalitete bivanja, učinkovito rabo energije in nižje stroške življenja. Kvalitetna gradnja je brez napak, čeprav se te v praksi kar ponavljajo in ponavljajo. Investitorji se jim izognejo z energetskim svetovanjem. Za izvajalce pa ni opravičila. Očitno jim to znanje še ni potrebno, saj bodo v vsakem primeru „pokasirali” in lahke duše odšli s polnimi žepi. Lastniku pa bodo ostali visoki stroški energije, ki jih običajno spremlja tudi plesen. Težave in nepotrebno praznjenje denarnice bo prenašal naslednjih 30, 40, 50,… let, če se ne bo prej odločil za sanacijo. Ta pa je vedno povezana z novimi stroški. Tipičen primer je sanacija novega dimnika, če smo izbrali „napačen” energent.

Kvalitetna gradnja prenese različne obremenitve brez posledic

Kam po znanje?

Najboljši vir nekomercialnega znanja je neposredno energetsko svetovanje, v tem primeru je kvalitetna gradnja zagotovljena. Uporabni so tudi drugi nekomercialni viri. Na portalu NEP Slovenija (http://nep.vitra.si) so na voljo članki, video posnetki, pohvale in napake ter opisi 660 energetsko dobrih stavb iz celotne Slovenije.

Na FB strani https://www.facebook.com/NEP.Slovenija objavim vsak dan svežo novico o ukrepih za učinkovito rabo energije (URE) in obnovljive vire energije (OVE). Na te strani se splača pogledati, saj skrivajo pravo bogastvo dobrih rešitev. Te si je mogoče ogledati in se z lastnikom pogovoriti o dobrih in slabih plateh posamezne rešitve. Na portalu so tudi rubrike „Članki”, „Črna točka” in „Energetski kiksi”, kjer se izpostavlja napake in opozarja na dobre rešitve. Za vsakega investitorja v novogradnjo ali adaptacijo je prebiranje teh nasvetov nujno pred dogovorom z izvajalci. Pred podpisom pogodbe mu mora izvajalec podati do najmanjše podrobnosti razdelane rešitve na vsa vprašanja, dileme in probleme, ki jih zastavi osveščen investitor.

Tu mora biti vsem jasno, da se odloča investitor, ki ima denar, ne pa izvajalec, projektant ali energetski svetovalec.

Kam po denar?

Gospodinjstvom so na voljo subvencije in kredit Eko sklada. Denar je pomemben, a šele na koncu. Na začetku odločanja smo pri investiciji pozorni predvsem na dva stroška. Prvi je enkraten nakup, drugi pa mesečni ali letni strošek energije, potrebne za obratovanje. Premišljena naložba z izbiro energetsko učinkovitih ukrepov se običajno povrne zelo hitro. Tako lahko kredit odplačujemo s prihranki.

Izpostavim le nekatere ukrepe s kratko dobo vračanja:

 • Izolacija cevovodov v neogrevanih prostorih in kotlovnici povrne investicijo v enem letu.
 • Toplotna izolacija stropa proti neogrevani podstrehi povrne investicijo v 2 – 3 letih.
 • S pravilno izbranim načinom regulacije ogrevalnega sistema lahko dosežemo do 30 % prihranke.
 • Vgradnja termostatskih ventilov na radiatorjih zmanjša porabo za 10 %.
 • V blokih se investicija v menjavo kotla na kurilno olje s kotlom na sekance ali toplotno črpalko povrne v 3 – 4 letih.

Kvalitetna gradnja je dosegljiva vsakemu

Energijsko število izrazi porabo energije na bruto površino zgradbe v enem letu. Pri novogradnji služi kot napoved, pri obstoječi zgradbi je dober pokazatelj energetske učinkovitosti. Praksa kaže, da rabi povprečna hiša okrog 150 kWh/m2 bruto ogrevane stanovanjske površine na leto (15 litrov kurilnega olja na m2). Varčne hiše že dosegajo 50 – 70 kWh/m2, gradijo se nizkoenergijske hiše s porabo do 30 kWh/m2 in pasivne hiše s porabo pod 15 kWh/m2 (1.5 litra kurilnega olja na m2).

 Kvalitetna gradnja se začne pri ovoju

Lastnik energetsko potratne hiše se bo napotil k energetskemu svetovalcu, ki mu bo predstavil dve vrsti ukrepov. Za investicije je potreben denar, za izvedbo brezplačnih organizacijskih ukrepov pa zadošča že sprememba navad. Največ napak se zgodi na ovoju stavbe, zato jih razdelam podrobneje.

Zunanje stene in kvalitetna gradnja

 • Statično in toplotno akumulacijsko zadostuje 19 cm modularne opeke, saj hišo “nosijo” AB vezi. Ob cenejšem m2 zidu za 33% (zid se obračunava na m3), pridobimo v vsaki etaži še cca 4 m2 površine.
 • Danes je 15 cm (U = 0.22 W/m2K) toplotne izolacije minimum, bolje je 20 cm (U = 0.16 W/m2K), pasivne hiše pa do 50 cm. Vsak nadaljni cm podraži m2 gotove fasade le za 1.7% (pri 20 cm je torej gotov m2 fasade le za 8 – 10 % dražji od 15 cm).
 • Za cokel uporabimo isto debelino izolacije, kot za fasado.
 • Elektro in telefonske omarice na fasadi vedno “vložimo” v izolirano ležišče.
 • Toplotno izoliramo vsa hladilna rebra (balkoni, temelji) vsaj 50 cm “čez”.
 • Toplotno izolacijo zasutih obodnih sten zaščitimo z bradavičasto folijo.
 • Vedno naredimo horizontalno in vertikalno drenažo.

Vlaga iz temeljev in kvalitetna granja ne gresta skupaj

Kvalitetna gradnja pri oknih

 • Montiramo jih na zunanjo linijo zidu. Špaleta je tako narejena iz toplotne izolacije. Če to ni možno naredimo špaleto z enako debelo izolacijo, kot stene. S tem preprečimo toplotni most in plesen na notranjih špaletah.
 • Senčila so vedno zunaj, notranje žaluzije niso senčilo.
 • Zelo priporočamo komarnike na oknih, ki jih uporabljamo za redno prezračevanje.
 • Zunanje police naj bodo iz PVC ali pločevine, kamnite so hladilno rebro.

 

Kvalitetna gradnja pomeni 100 odstotno rešeni detajli

Navidezno kvalitetnotesnenje balkonskih vrat na zgornji sliki razkriva termo kamera na spodnji fotografiji

Streha in kvalitetna gradnja

 • Izolira se s 40 – 50 cm v primeru podstrešnega stanovanja, če podstreha ni naseljena toplotna izolacija ni potrebna. Poznamo več načinov, razlikujejo se po tem, kje se nahaja toplotna izolacije. Plasti naj bodo sledeče (iz prostora ven):
  • Parna ovira (PVC) je za stropno oblogo, stike s stenami tesnimo z lepilom.
  • Izolacijo montiramo pod, med ali nad špirovci, zagotovimo najmanj 40 cm debeline.
  • Na rezervno kritino damo kontra letve (da zagotovimo 5 cm prezračevalni sloj), potem ”prave” letve in kritino.
  • Nad rezervno kritino omogočimo neoviran pretok zraka od kapa (mrežica proti žuželkam) do slemena. V slemenu so zračniki na vsakem polju (ne samo na vsako drugo). Boljša rešitev je prezračevano sleme.
 • Še tri pomembna opozorila:
  • Nujen je 100 % stik strešne in fasadne toplotne izolacije pri kapni legi, ravno tako v špicah.
  • Predelne stene segajo le 1 cm v izolacijo. Izolacija in parna ovira gresti čez predelno steno ”v enem kosu”.
  • Strešna okna vgradimo v menjalnik, da imamo prostor za toplotno izolacijo in prezračevanje.

Kvalitetna gradnja je sinonim za stabilnost vseh sistemov ovoja in instalacij.

Kvalitetna gradnja pri zadnji plošči

 • Za nepohodno površino damo 30 cm toplotne izolacije, brez vseh folij. Za občasno pot položimo na izolacijo deske ali plohe. Za “ropotarnico” naredimo montažni lesen pod (spodaj prezračevan). Le izjemoma naredimo betonski estrih.
 • Vse grajene konstrukcije (dimnik, stebri, obodne stene) se izolira v višini 0.5 m in enaki debelini kot fasada. S tem odpravimo vpliv hladilnega rebra na spodnje prostore.
 • Vsi dostopi na podstreho morajo biti izolirani kot fasada.
 • Nebivalno podstrešje redno zračimo, da se odstranjuje kondenčna vlaga iz bivalnih prostorov.
 • Kvalitetna gradnja je posledica znanja

Za vse navedeno se potrebuje veliko znanja. Zato je naložba v enodnevno delavnico »Vse, kar morate vedeti o novogradnji ali prenovi« daleč najbolj dobičkonosna investicija. Več o delavnici preberite tukaj. Kvalitetna gradnja je na dosegu vaše roke.

Izbor dobrih sestavnih delov rezultira celoto, kar je kvalitetna gradnja

Brez dobrih temeljev kvalitetna gradnja ni mogoča

Prezračevanje z rekuperacijo je standard sodobne stavbe ali stanovanja

Nedvoumen dokaz, da gradnja ni bila kvalitetna

Kvalitetna gradnja se opazi tudi na stropu hladne kleti

Kvalitetna gradnja zahteva izbor pravih materialov i zaporedje pravih plasti

To ni kvalitetna gradnja, saj vidimo kar dva izrazita betonska toplotna mostova

 

Članek je za vas pripravil energetski svetovalec, Bojan Žnidaršič, udika

Prijave na svetovanje: http://svetovanje.vitra.si