V četrtek, 28. septembra 2017 je Inštitut za neodvisnost v prostorih Univerze v Mariboru sodeloval na že 12. IRDO mednarodni konferenci »Družbena odgovornost in izzivi časa« na temo: DODANA VREDNOST KOT POSLOVNA INFORMACIJA Z VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PODJETIJ. Konferenco je organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, v sodelovanju z znanstvenim partnerjem Univerzo v Mariboru in strokovnim partnerjem Visoko šolo za računovodstvo in finance iz Ljubljane.

Konference so se udeležili strokovnjaki, znanstveniki, podjetniki, študenti in drugi, ki jih je zanimal razvoj odgovornosti do družbe in trajnostnega razvoja. Na konferenci je svoje vidike dodane vrednosti s teh dveh področij predstavilo 25 avtorjev iz več držav, med njimi najdete tudi strokovni prispevek našega Inštituta za neodvisnost. Zbornik z vsebino konference je brezplačno dosegljiv na spletni strani inštituta IRDO.

Udeleženci so predlagali več ukrepov s področja enakopravnosti zaposlenih kot virov nove vrednosti, prekarnega dela, davčnega in zakonodajnega področja, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Samo mehki pristopi k uveljavljanju družbene odgovornosti niso dovolj, ob Nacionalni strategiji na tem področju potrebujemo tudi ustrezne dopolnitve zakonodaje.

Dogajanja v svetu kažejo na skrajno povečevanje dohodkovne neenakosti in na vse večje težave, ki iz tega izvirajo. Pri tem je vse bolj pomembno upoštevanje družbene odgovornosti akterjev na vseh ravneh. Idejni osnutek Nacionalne strategije družbene odgovornosti RS prikazuje njeno usmeritev v ozaveščanje vseh deležnikov in njihove vloge pri uveljavljanju družbene odgovornosti. Pri tem imajo velik pomen ustrezne strokovne podlage.

Davčna odgovornost v luči družbene odgovornosti je pomembna za celotno družbo. Še posebej je koristno poročanje o nefinančnih vidikih poslovanja, ne samo za velika, ampak tudi za majhna in srednje velika podjetja. Davki so povračilo državi za njene storitve, obenem pa tudi odgovornost držav za vzpostavljanje primerljivih in doslednih davčnih sistemov. Trenutni davčni sistemi omogočajo izogibanje davčnim obveznostim na osebni, podjetniški in državni ravni namesto celovitosti, kar je treba z etičnimi načeli in ustreznimi spremembami zakonodaje čim prej urediti.

Spremembe v korporacijskem pravu so nujno potrebne, da bi se lahko družbena odgovornost podjetij tudi zakonsko uredila. Zgolj prostovoljne zaveze niso dovolj.

Inštitut za neodvisnost je v svojem prispevku zagovarjal spremembe, ki morajo izvirati iz posameznika, da lahko nato oblikujemo in kreiramo boljšo in družbeno bolj odgovorno okolico. V nadaljevanju našega dela se bomo zavzemali za zaveze, sprejete na konferenci, ter z aktivnim delom pomagali k večji družbeni odgovornosti v Sloveniji in širše.