Kako izstopiti iz podganje dirke?

Dirka, ki se nikoli ne konča, razen če …

Verjetno je danes zelo malo ljudi, ki ne pozna izraza ˝podganja dirka˝. Slavni avtor in podjetnik ter milijonar, Robert Kiyosaki, je omenjeni izraz prvič omenil v svoji zelo slavni knjigi Revni očka, bogati očka. V osnovi je podganja dirka stanje, kjer se mora posameznik vsak mesec boriti s tem, da služi denar le za to, da preživi ali odplačuje najete dolgove. Torej, gre za stanje duha, v katerem se posamezniku zdi, da ne more najti izhoda in v večini je to povezano s slabim upravljanjem z denarjem ter najetimi dolgovi za nepremičnino, avtomobile, dopuste, življenjski standard itn …

Podganja dirka je stanje, kjer si posameznik ne more privoščiti nenadnega izdatka in je stanje, kjer lahko že mesec ali dva brez plače posameznika privedeta na rob bankrota. Podganji dirki ne ubežijo niti tisti, ki imajo visoke plače – visoka plača pomeni tudi višji standard, več stroškov itn … Podganja dirka zelo močno vpliva tudi na stanje duha pri posamezniku, zato ni naključje, da se večina posameznikov, ki se borijo v tej dirki, sooča z veliko strahovi – v prvi vrsti z eksistenčnim strahom.

Je mogoče ubežati podganji dirki? Seveda! Kot prvo, se je treba zavedati, kakšno znanje o denarju in osebnih financah ima posameznik danes. Pri večini, ki so zapadli v dirko, se namreč ugotovi, da je njihovo znanje o upravljanju osebnih financ zelo nizko, da so v večini to finančno nepismeni posamezniki in tisti, ki se niso nikoli ukvarjali s tematiko osebnih financ. Prvi korak, če želite zapustiti omenjeno dirko, je torej v tem, da pridobite ustrezno znanje.

Osnove finančne pismenosti – kaj je obveznost, kaj je sredstvo in kaj je ˝bilanca stanja˝?

Poleg ostalega znanja iz področja upravljanja osebnih financ mora posameznik najprej raziskati naslednja osnovna področja:

  • Moja osebna bilanca stanja – koliko na mesec zaslužim (prihodki) in koliko na mesec zapravim (odhodki) – analiza pokaže, ali ste na mesec pozitivni (vam ostaja denar) ali ste negativni (zapravite več, kot zaslužite) – v primeru, da ste negativni, se je treba lotiti takoj načrta za odplačilo dolgov in ugotoviti, kjer lahko optimizirate stroške za to, da vam začne na mesec denar ostajati.
  • Kaj so moje obveznosti – temeljito je treba preveriti, kakšne imate mesečne obveznosti, ki vam redno jemljejo del prihodka – nepremičnina, avtomobil, fiksni stroški za življenje, najeti dolgovi, limiti ipd … – obveznosti odnašajo vaša mesečna sredstva, zato podrobno preučite, kje jih lahko zmanjšate, optimizirate ali v celoti odpravite.
  • Kaj so naša sredstva – za razliko od obveznosti so sredstva tista, ki vam pomagajo k mesečnemu prilivu – ali oddajate kakšno stanovanje, prejemate dividende, imate vzpostavljen on-line posel, ipd. Sredstva lahko povečujete le takrat, ko je vaša mesečna bilanca v plusu in dodaten prihranek namenjate investiranju v sredstva (nepremičnine, delnice itn …)

Odhod iz podganje dirke je v osnovi stvar preproste matematike, kjer vaša sredstva generirajo dovolj denarja za vaše tekoče mesečne potrebe – zato morate imeti sredstev čim več in obveznosti čim manj.

Delate za aktivne ali pasivne prihodke?

Velika večina posameznikov hodi vsak mesec v službo, s katero pridobijo prihodek (plača, honorar), ki ga potem namenijo za to, da lahko živijo. Tej vrsti prihodkov rečemo aktivni prihodki. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da ljudje v tem primeru menjajo svoje delo in čas za denar. Tveganja, ki so prisotna pri tovrstnem načinu, so v tem, da smo popolnoma odvisni od svojega delodajalca. Če se zgodi izguba službe, usahne tudi prihodek, s čimer smo korak stran od finančnih težav.

A ne samo tveganje izgube službe, še večje tveganje na dolgi rok predstavlja upokojitev. Večina posameznikov, ki je v podganji dirki celotno svoje aktivno obdobje, zaradi načina upravljanja z osebnimi financami, ne uspe privarčevati dovolj veliko sredstev, da bi lahko brezskrbno uživali v tretjem življenjskem obdobju. Za tovrstne ljudi upokojitev ne pride nikoli, saj morajo za to, da lahko preživijo, delo opravljati tudi po tem, ko bi sicer že lahko uživali zasluženo upokojitev.

Zato je za vsakega delovno aktivnega posameznika danes nujno, da si v času aktivnega dela priskrbi pasivne prihodke. Pasivni prihodki so prihodki, za katere ni treba vseskozi aktivno delati in jih pridobimo takrat, ko investiramo dovolj denarja v sredstva. Primer: če imate do upokojitve prihodek iz najemnin ter dividend v višini, ki pokriva vaš življenjski standard, ste uspešno izstopili iz podganje dirke.

Zato opravljajte svoje delo, da dobite denar. A denarja ne zapravite v celoti, temveč ga investirajte v sredstva, ki bodo poskrbela, da boste povečali pasivni denarni tok!

Denarni tok preko investicij

Kot sem razložil že zgoraj, obstaja velikanska razlika med obveznostmi in sredstvi. Marsikdo še danes meni, da sta njegova lastna hiša in avto sredstva. A temu ni tako, saj nam omenjeni dve dobrini ne prinašata ampak odnašata naš denar (razen tisti, ki z nakupom avtomobila tudi služijo dodaten denar!). Sredstva so vedno tisti del vaše osebne bilance, ki vam denar prinašajo v obliki dodatnega denarnega toka, za katerega niste potrebovali delati aktivno.

Obstaja več vrst sredstev, a tukaj izpostavljamo tri možnosti:

  • Investiranje na kapitalske trge – investiranje v delnice, ETF sklade in druge oblike vrednostnih papirjev se na dolgi rok zelo izplača, saj so vlagatelji lahko nagrajeni s tem, da povečajo svoj osnovni vložek in so deležni tako kapitalskih dobičkov kot tudi dividend. Omenjena možnost je ena najbolj priljubljenih in dostopnih, saj ne potrebujete velikega zneska, da začnete, a vsekakor potrebujete nekaj znanja in predvsem dovolj časa – dolgoročno investiranje je varnejše, a pazite, pri investiranju se vedno soočate tudi s tveganji!
  • Denarni tok iz oddajanja nepremičnin – ena najbolj priljubljenih in najbolj enostavnih možnosti za generiranje dodatnega denarnega toka so nepremičnine, ki jih kupite in jih potem oddajate v najem. Ko vam najemnine pokrijejo vaš osnovni vložek v nepremičnino, ste na točki preloma, kjer potem, razen tekočih stroškov in davčnih obveznosti, prejemate ˝čisti denar˝. A seveda se tudi tukaj skrivajo določena tveganja, zato se dobro poučite o njih, prede se odločite za nakup nepremičnine!
  • Denarni tok iz poslovanja preko spleta – zaradi napredka tehnologije in prisotnosti ljudi na svetovnem spletu ne gre zanemariti prihodkov, ki jih lahko generirate z izdelki ali storitvami, ki se prodajajo on-line. Ne smemo namreč zanemariti hitrosti in enostavnosti, ki jih danes ponuja splet in lahko preko njega tržite tako izobraževanja ali storitve, ki jih posnamete enkrat, denar pa potem prejemate večkrat. Pri trženju izdelkov se sicer potrebuje več vašega aktivnega dela, a vseeno ne gre zanemariti spletne prodaje, ki lahko multiplicira vašo osnovno dejavnost ali vam, poleg službe, omogoča dodatne prihodke.

Je izhod iz podganje dirke res tako enostaven?

Kot omenjeno, lahko izhod iz podganje dirke naredi prav vsak posameznik, če pridobi na začetku dovolj znanja in potem pametno investira prosta sredstva ter izkoristi vse možnosti, ki so mu na voljo danes. Čez noč vsekakor ne gre, a že v roku leta ali dveh se lahko naredi opazno razliko. V osnovi mora torej vsak poskrbeti, da svoj denar investira v sredstva, ki mu omogočajo vzpostavitev dodatnega denarnega toka, ki je neodvisen od aktivnosti, ki jih opravljate čez mesec.

Ko je višina vašega pasivnega prihodka izenačena z vašimi mesečnimi potrebami, ste svobodni. Torej, če na mesec porabite za 2.000 € denarja ste svobodni takrat, ko iz pasivnih prihodkov pridobite omenjeni znesek!

Ali se splača truditi? Vsekakor, kajti bolje je 20 let finančno načrtovati in skrbeti za to, da naslednjih 40 let uživamo v svobodi in pasivnih prihodkih kot pa 20 let to tematiko ignorirati in se potem naslednjih 40 let ukvarjati s finančnimi težavami in podganjo dirko.

Matjaž Štamulak, finančni svetovalec, www.cresus.si

PRVE KORAKE DO NEODVISNOSTI LAHKO NAREDITE Z NAMI!

Samo v enem dnevu boste poskrbeli za zdrav duh v zdravem telesu, se naučili obvladati svoje finance in spoznali dobre energetske trende!

Za vas smo vse pomembne informacije strnili v EN DAN. En dan, da začnete graditi svojo neodvisnost na področju financ, energije, zdravja in miselnosti! Izkušnje in napotki iz prve roke odličnih strokovnjakov v Sloveniji! Butična celodnevna delavnica za samo 35 €!

Prvi koraki do neodvisnosti