Pregled finančnih trgov

Jernej Lukman, Portfolio Manager pri podjetju CM-Equity AG s sedežem v Münchnu in ustanovitelj spletnega portala www.insajder.si, je v videoposnetku za vas pripravil in obravnaval naslednje teme:

  • Delnice,
  • ETF skladi,
  • obveznice,
  • kriptovalute,
  • nepremičnine
  • plemenite kovine
  • surovine.

Kakšen je trenutni trend? Kje so kratkoročne priložnosti za krajši časovni horizont? Ali in kako je prisotnost koronavirusa vlivala na finančne trge?

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prispevek ne predstavlja investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina prispevka ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Inštitut za neodvisnost ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

Vabimo vas k ogledu.

Jernej Lukman, portfeljski vodja pri podjetju CM-Equity AG