Splošni pogoji 2017-11-27T14:26:38+00:00

Splošni pogoji

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.neodvisnost.si Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Inštituta za neodvisnost in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Inštitut za neodvisnost ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.neodvisnost.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Inštitut se bo trudil za pravilnost informacij in lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.neodvisnost.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Inštitut za neodvisnost bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.neodvisnost.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.