Novo leto postreglo s pretresi

Prva dva meseca leta 2018 sta nam postregla s precej zanimivimi gibanji na finančnih trgih. Generalni delniški trgi so po rekordnih rasteh doživeli malce ohladitve. Večina vseh borznih indeksov po svetu je utrpela nekajdnevni padec vrednosti, nato pa je sledilo okrevanje in trenutna stabilizacija. Še bolj hladnega tuša so bile deležne kriptovalute. Nekatere so se v ceni razpolovile v primerjavi z vrhovi, doseženimi v mesecu decembru 2017. Tudi kriptovalute so dolgo iskale dno, trenutna slika kaže, da je bilo kratkoročno dno doseženo, saj že nekaj časa trgovanje večine kripto valut poteka v konsolidaciji nad najnižjimi doseženimi nivoji močne korekcije.

Ob padcih na trgih se je izjemno povečala tudi volatilnost, indeks VIX, ki odraža volatilnost na trgih, je nekaj dni dosegal izjemno rast. Zgodovinski premiki tega indeksa navzgor navadno signalizirajo nakupne priložnosti ob kratkoročnih znižanjih vrednosti na generalnih trgih. Ali gre pri tej povečani volatilnosti na trgih za pok balona na delniškem in trgu kriptovalut ali zgolj za kratkoročni predah pred novimi najvišjimi vrednostmi, ki jih bomo videli v bližnji prihodnosti? S tem je zelo povezano vprašanje monetarne politike. Dopuščanje nizkih obrestnih mer je v zadnjih letih namreč napihnila premoženjske balone, ki živijo izključno zaradi ohlapne monetarne politike. Zategovanje pasu te politike v stilu dvigovanja obrestnih mer v letošnjem letu (kot je napovedano) bi lahko precej premešala karte na finančnih trgih. Ne pozabite, da sta delniški in obvezniški balon zares zelo velika.

 

Ne pozabite na naložbeni razred, ki je poceni

Kar težko je verjeti, da v teh rasteh, ki so se dogajale v preteklosti na večini delniških trgov in na trgih kriptovalut še obstaja naložbeni razred, ki je izjemno poceni v primerjavi z vsemi preostalimi. Ampak obstaja. Naložbeni razred surovin že nekaj časa sicer kaže znake okrevanja, a je še vedno zgodovinsko nizko v primerjavi z generalnimi delniškimi trgi. Pravzaprav so trenutno surovine v primerjavi z delnicami zgodovinsko tako nizko, kot so bile nazadnje ob poku dot.com balona leta 1990 (balon internetnih delnic) ali pa tik pred rastjo cen surovin leta 1971. Obakrat so surovine v nadaljevanju ob tako nizkih zgodovinskih vrednotenjih uprizorile nekajletni rastoči trend, ki je vlagatelje bogato nagradil.

Gledano nekaj let nazaj so surovine leta 2011 padle v medvedji trend upadanja cen, ki se je pri večini surovin zaključil decembra 2015. Od takrat je večina surovin že v rastočem trendu. Od takrat do danes imamo višje cene zlata, srebra, nafte, bakra, itn… Sam surovinski indeks Thompson Reuters Commodity CRB Index trenutno kaže na uspešno konsolidacijo cen in nakazuje precej verjetne cenovne vzpone v bližnji prihodnosti.

 

Surovine so primerne, ko se po njih povprašuje in v času visoke inflacije

Surovine so sicer zelo aciklični naložbeni razred, zato je potrebno vstopati na ta trg samo z delom premoženja in še to ob pravih trenutkih. Poleg ostalih naložbenih razredov, ki jih imate v portfelju, morate del svojega premoženja vsekakor investirati tudi v surovine in to najverjetneje prav v tem trenutku. Temu pritrjuje tudi raziskava, ki so jo pred leti opravili na univerzi Yale in pravi, da so največje prednosti razpršitve v surovine največje ravno takrat, ko se surovine najbolj porabljajo ter seveda v časih visoke inflacije.

Povpraševanje po surovinah se iz leta v leto povečuje (s kratkoročnimi odkloni) saj so surovine nepogrešljive za naš prihodnji razvoj. Globalizacija, ki je sprožila novo revolucijo v razvijajočih se trgih je za seboj potegnila lakoto za surovinami. Naše potrebe po energiji se zaradi vedno večjega števila prebivalcev nenehno povečujejo, tudi če želimo narediti premik k obnovljivim virom energije in bolj vzdržnemu gospodarstvu, bomo potrebovali surovine.

Prav tako pa so surovine lahko rešilna bilka za naložbo denarja v časih visoke inflacije. V zadnjih letih inflacija ni bila težava kljub zelo ohlapni monetarni politiki. Pregrevanje nekaterih gospodarstev ter vzpenjajoča se inflacija zdaj dajeta centralnim bankirjem signale, da bi bilo potrebno poviševati obrestne mere in tako kontrolirati višino inflacije. Ali jim bo to, po zgodovinskem poizkusu ohranjanja zelo nizkih obrestnih mer, tudi uspelo, pa bomo videli. Inflacija je vsekakor ena izmed možnosti ˝rešitve˝ izpod bremena dolgov in v procesu razdolževanja bi visoka inflacija generirala veliko goriva za rastoče cene surovin.

 

Aktualne surovinske naložbe

V surovine lahko vlagate preko nakupa delnic podjetij ali preko nakupa ETF skladov. Za vsak portfelj je smiselno, če se del sredstev investira v ˝market liderje˝ podjetij določenih surovin zaradi prejemanja dividend in cenovnega potenciala. Večjo razpršitev premoženja pa vsekakor omogočajo ETF skladi, ki prav tako vlagajo v podjetja ali v določene izbrane surovine v fizični obliki. Preden se odločite za investicijo, preverite kakšen % vašega celotnega premoženja boste namenili v surovine in predvsem – preko katerega borznega računa boste vlagali v ta sektor (stroški) in kako boste upravljali s tveganji in donosi.

 

Zanimive surovine z dobrim potencialom:

Litij in kobalt – povpraševanje po obeh surovinah v zadnjih dveh letih izjemno narašča, saj se obe surovini pojavljata kot ključni v izdelavi litijonskih baterij, ki jih potrebujejo električni avtomobili in preostala infrastruktura za doseganje energetske neodvisnosti

Baker – poleg elektrifikacije vozil, ki bo še pospešila povpraševanje po bakru, je baker že tako ali tako pomemben surovinski dejavnik v razvoju novih tehnologij in podpori globalnega gospodarskega razvoja

Zlato – plemenita kovina, ki je od leta 2011 utrpela izgubo vrednosti znova kaže zobe in ima zaradi negotovega vprašanja razdolževanja držav in gospodarstva osrednjo vlogo v bodočem rastočem surovinskem trendu

Srebro – v ceni je od leta 2011 izgubilo precej več kot zlato, še bolj podcenjeno, zaradi široke uporabnosti in zmanjšanja zalog pred večjim cenovnim vzponom

Uran – povsem pozabljen naložbeni sektor, ki znova pridobiva na pozornosti, posebej, ker proizvajalci ne bodo več prodajali urana na trg po tako nizkih borznih cenah, ki so že pričele reagirati z rastjo po večletnem padanju

Industrijske kovine – ob kratkoročnih cenovnih predahih tudi industrijske kovine reagirajo ob vzpostavljanju gospodarske rasti in predvsem ob vlaganjih v obnovljive vire energije ter trajnostno gospodarstvo

Nafta in plin – vsekakor še vedno zanimiva energenta – kljub negativnim posledicam onesnaževanja okolja – ki sta trenutno na zanimivih vrednotenjih

Za vsako izmed zgoraj omenjenih surovin lahko na delniških trgih najdete najkvalitetnejša rudarska podjetja (market liderje) in najboljše ETF sklade. Seveda je potrebno pred dokončno odločitvijo v katera podjetja ali ETF-e investirati pogledati zelo podrobno tudi stroškovni vidik, dividendni donos, geografsko razpršitev projektov in seveda pridobiti podroben vpogled v bilance in poslovne rezultate izbranih podjetij zadnjih nekaj let. Za dokončno odločitev o pravem času za vstop v investicijo pa je potrebno pregledati tudi kratkoročno gibanje tečajev in oceniti pravi trenutek nakupa.

 

Obeti dobri, a ne pozabite na obvladovanje tveganj

Surovinski sektor se tako iz več vidikov kaže kot dobra naložbena priložnost. Posebej zato, ker se danes o naložbah v surovine še ne pogovarjajo skorajda vsi, kot je to vidno pri naložbah v kriptovalute ali delnice. Načeloma je ob takšnem razpoloženju in naklonjenosti javnosti vedno dobro iskati priložnosti tam, kjer bo javnost šele usmerila svoj fokus v prihodnosti in s tem tudi preusmerila kapitalske tokove. Kljub vsem dobrim obetom pa ne pozabite, da premorejo surovinske naložbe določene specifike in tveganja, na katera se je dobro pripraviti. Kot v vsako investicijo, pa se tudi v investiranje v surovine ne podajte brez predhodnega načrtovanja obvladovanja tveganj.

 

Avtor: Matjaž Štamulak, investicijski in finančni svetovalec