Trener ali svetovalec?                                         

Dilema iz naslovnega vprašanja je retorična, lahko bi ji rekli bistroumni nesmisel. Kljub temu pa je smiselno spoznati in opisati oba pristopa, saj sta deloma identična, deloma pa se razlikujeta. Sam se vsakodnevno srečujem z obema oblikama. Opisal bom svoje teoretično in praktično razumevanje obeh pojmov. Na koncu procesa je tako in tako vseeno, kateri pristop je bil izbran. Bistveno je, da nova ali obnovljena hiša dosega visoke standarde bivalnega udobja ter nizke stroške obratovanja in obremenjevanja okolja.

Osebni trener

Kot osebni trener (coach) za energetsko svetovanje sem izurjen, da poslušam želje, potrebe in bivanjske težave svetovanca. Poslušanje je osnova mojega svetovanja, zato je vedno pisano na kožo investitorju in njegovi družini. Tako naučim investitorja, na kaj vse mora biti pozoren pri gradnji. Razložim koncepte toplotnega ovoja stavbe, navedem vse potrebne instalacije in različne izbire, ki iz njih izhajajo. Najlažje to ponazorim s primerom ogrevanja prostorov. Naučim ga toliko, da razume celovitost delovanja stavbe, soodvisnosti posameznih delov, razume odnos vzrok/posledica in tudi strošek/korist.

Pri celoviti energetski obnovi večstanovanjske stavbe gre postopek vedno od splošnega h konkretnemu. Težave usklajevanja interesov pri stanovalcih so največkrat na začetku, to je splošni ravni.

Opozorim ga na tri cene (investicija, obratovanje, vzdrževanje) itd. Vse z namenom, da se bo lahko sam odločal. Prav tako se bo lahko z arhitektom pogovarjal o risanju hiše za gradbeno dovoljenje, saj bo prej napisal projektno nalogo. Enako dobro se bo dogovarjal – lahko rečem tudi pogajal – z izvajalci, saj bo vedel, kaj hoče in tudi kako mora posamezen izdelek izgledati. Poznal bo plasti toplotne izolacije strehe nad podstrešnim stanovanjem, nujnost toplotne izolacije temeljev, različne sisteme toplotnih črpalk, pomen dnevne svetlobe na kvaliteto bivanja …

Svetovalec

Kot svetovalec sem zelo konkreten, praviloma se vedno spustim v reševanje enega problema in tega – skupaj z investitorjem rešiva »u nulo«. Kot primer lahko izpostavim odpravo plesni. Navedem soodvisnost med relativno vlažnostjo v zraku in toplotnimi mostovi, na katerih se ta vlaga kondenzira. Vedno predlagam, da se rešujejo vzroki. Če to ne gre, se rešuje posledice, to je plesen. Potem začnem nizati konkretne predloge za odpravo vzrokov, kot je toplotna izolacija temeljev, fasade, stropa proti hladni podstrehi, balkonov, povprašam, ali se bodo reševali vzroki ali posledice. Če se vzrokov ne da rešiti ali pa je odprava draga, se lotim posledic. Na voljo je kar nekaj ukrepov, ki trajno odpravijo ali pomembno zmanjšajo plesen.

Gradbena praksa velikokrat postreže z nerazumnimi rešitvami. Namesto da bi investiral v svoje znanje, se je lastnik odločil v investiranje betonskega hladilnega rebra brez vsake funkcije.

Kako delujem v praksi?

Vsak razgovor z investitorjem v pisarni ali na terenu po Sloveniji razdelim na dva dela. Prvi del je splošen, v njem pregledava potrebe stranke na eni strani in različne možnosti na drugi. S tem se vzpostavi okvir, znotraj katerega bova začela prehajati v fazo svetovanja, to je h konkretnostim. Primer starejše kmetije na podeželju. Sin se pripravlja na prevzem, raba energije je velika, imajo svoj gozd, oče je še vitalen, v širši družini živijo tri generacije. Navedeni podatki so dovolj dober okvir, da se začnemo pogovarjati o konkretnostih. Biomasa (polena, sekanci) so ena rešitev, toplotna črpalka je druga. Opišem prednosti in slabosti vsakega od teh treh energentov. Tu je prva strateška odločitev, saj se na podlagi izbire ene opcije svetovanje nadaljuje v podrobnostih. Pri podrobnostih pa se obdela celota zelo konkretno. Pri lesni biomasi to pomeni vse o procesih gorenja, pirolizi, vlogi kisika, skladiščenju, avtomatizaciji, vzdrževanju, dimniku, hranilniku tople vode, toplotnih režimih ogrevanja, kondenzaciji…

Pri energetskem svetovanju mora svetovanec razumeti, da so vse niti novogradnje ali obnove v njegovih rokah. Kot trener mu pomagam pri načrtovanju, a domačo nalogo, to pomeni sprejemanje odločitev, mora opraviti sam. Rešitve vseh elementov hiše mora ponotranjiti in jih vzeti za svoje. Rešitve namreč lahko vzdržijo le, če so prilagojene osebnosti posameznika in družine, njegovim potrebam in načinu življenja. Dejansko gre za skupno iskanje poti, ki pripeljejo do optimalnega domovanja.

Primer dobre in celovite rešitve temeljev s celovito toplotno in hidro izolacijo je rezultat znanja investitorja, svetovalca, arhitekta in izvajalca.

Zaključek

Ni bližnjic in ni lahkih poti, dilema trener ali svetovalec je nepotrebna. Trenerski pristop je začeten, bolj celovit in okviren, svetovalni pristop pa konkreten in podroben. V procesu svetovanja uporabljam oba. Pomemben je rezultat, to je doseči pozitivno spremembo na področju kvalitete bivanja. Sam najraje uporabljam izraz svetovalec. Kot tak pomagam investitorju poiskati načine za tri najpomembnejše cilje. To je visoka kvaliteta bivanja, nizki stroški obratovanja in vzdrževanja doma ter majhno obremenjevanje okolja.

Vsaka parcela ima veliko potencialov, med svetovanjem izpostavljam predvsem energetski, bivanjski in okoljski potencial.

Več kot očitno je, da potrebuje investitor veliko znanja. Zato je naložba v enodnevno delavnico »Vse, kar morate vedeti o novogradnji ali prenovi« daleč najbolj dobičkonosna naložba. Družina vam bo hvaležna. https://neodvisnost.si/delavnica-novogradnja-prenova

Članek je za vas pripravil energetski svetovalec, Bojan Žnidaršič, udika

Prijave na svetovanje: http://svetovanje.vitra.si