Vsi bi imeli donose, nihče ne bi tvegal!

Kdo izmed vas si želi zelo donosne investicije brez kakršnihkoli tveganj? Seveda verjetno vsi. A stvar pri investiranju in iskanju donosov je znana – za višje donose je potrebno več tvegati in ob tem vedeti, da lahko del investiranega denarja tudi izgubimo.

Kaj pa, če vam izdam, da tveganje v resnici ni problem? Večji izziv je v tem, da posamezniki tveganj ne obvladujejo – torej ne uporabljajo orodij in znanja, s katerimi bi lahko tudi na tveganih trgih investirali manj tvegano.

Tveganje se uresniči takrat, ko ne vemo kaj počnemo in zakaj nekaj počnemo!

Da je potrebno danes tvegati, ko investiramo, postaja vedno bolj jasno. Namreč, v preteklosti ste lahko tudi z zelo konzervativnimi naložbami dosegali dokaj dobre donose, danes moramo že za ohranitev kupne moči z delom denarja zagotovo tvegati, da donos pokrije vsaj inflacijo.

Obvladovanje tveganj

Obvladovanje tveganj je tako prva in osnovna tema, ki jo mora danes dobro razumeti in uporabljati vsak razumen investitor. Pri naložbah v finančne instrumente se vlagatelji namreč vedno srečujejo z različnimi tveganji.

Razumevanje tveganja in njegove povezanosti s potencialno donosnostjo investitorjem pomaga zavarovati njihov portfelj in izboljšati možnosti za povečanje premoženja.

Zato je pomembno vedeti, koliko tveganja naj investitor za dosego nekega donosa sprejme, kako tvegane so različne naložbe, kako tveganje merimo in katerim vrstam tveganj smo pri naložbah na finančnih trgih lahko izpostavljeni. Najprej pa je dobro poznati sebe, kakšni smo in kakšen je naš odnos do tveganja oziroma zakaj se po nepotrebnem določene stopnje tveganja bojimo.

Prav gotovo nihče ne bi smel pristati na sestavo portfelja, ki mu ne bi dala mirnega spanca, in zagotovo se mora posameznik počutiti lagodno ob misli na izbrano naložbo. Zavest o tveganju ne sme biti ovira, temveč dragoceni zaveznik. Če je vlagatelj pripravljen sprejeti le nekoliko višje tveganje, je lahko za to nagrajen v obliki višjega donosa.

Razmerje med nagrado in tveganjem je ključno!

Mnogi vlagatelji se medsebojnega razmerja med tveganjem in donosnostjo ne zavedajo. Vendar je tudi tvegati potrebno na pravilen način in višje tveganje ni nujno avtomatsko povezano z višjimi donosi.

Z nepremišljenim načinom vlaganja vlagatelji pogosto prevzemajo nepotrebno previsoka tveganja in svojih naložb bodisi ne optimizirajo, bodisi ne razpršijo dovolj. Za vlagatelje je poleg razumevanja tveganja pomembno tudi poznavanje možnosti in načinov obvladovanja tveganj.

Vsaka finančna naložba s seboj nosi tveganje, za vlagatelja pa je optimalna takrat, ko ima ustrezno razmerje med tveganjem in pričakovano donosnostjo.

Katerokoli tveganje se z znanjem, nenehnim učenjem in izkušnjami da obvladovati. Tipičen primer je na primer vožnja z avtomobilom. V današnje avtomobile je vgrajenih cel kup znanj in izkušenj v obliki instrumentov, senzorjev ter ukrepov, ki jih lahko sprejmemo v obliki ukrepanja v krizni situaciji.

Pri vožnji z motornim kolesom velik del te pomoči ni na voljo, zato je tovrstna vožnja veliko bolj tvegana. Tveganje pri vlaganju v finančne instrumente je potrebno razumeti kot negotovost donosov, ki jih bo vlagatelj prejemal v prihodnosti.

Vlagatelj danes ne more vedeti, kakšen bo njegov prihodnji donos, lahko pa posamezne možne donose predvideva z določeno verjetnostjo.

Čeprav je večina kazalnikov, s katerimi običajno merimo tveganje, izračunanih na podlagi preteklih podatkov, se je potrebno zavedati, da je tveganje v različnih časovnih obdobjih različno. Pri razumevanju tveganja je zato potrebno upoštevati časovno komponento in se zavedati, da je tveganje predvsem funkcija časa.

Če vam namreč del investicij kratkoročno upade – in seveda ne prodate, ko ste v minusu – je velika verjetnost, da se bo s časom to popravilo. Seveda morate biti investirani v naložbe, ki tudi zrastejo, ko doživijo kratkoročne korekcije oziroma padec v ceni.

Nova definicija naložb – danes obstajajo samo še manj ali bolj tvegane investicije!

Večina ekonomskih učbenikov v svojih razpredelnicah med najbolj varne naložbe umešča gotovino in depozite, med najbolj tveganimi pa denimo delnice, ki vseskozi nihajo in lahko celo propadejo (če podjetje slabo posluje in gre v stečaj). Takšna delitev je preveč poenostavljena, čeprav v nekaterih primerih drži; vendar pa ni pravila, da bo to veljalo tudi za vašo naložbo. In predvsem ni pravila, da bo to veljalo tudi za prihodnja leta.

Namreč, glede na to, da smo že nekaj let v ˝poizkusu˝ nizkih obrestnih mer in poplave denarja s strani Centralnih bank, nihče ne more z gotovostjo predvideti, kakšen bo finalni razplet omenjene monetarne situacije. V zadnjem letu in pol je tako imenovano ˝tiskanje denarja˝ povsem ušlo izpod nadzora, kar daje slutiti, da bomo v bližnji prihodnosti primorani v ˝resetiranje sistema˝.

Danes ni več varnih naložb. Obstajajo samo še manj ali bolj tvegane naložbe, prav pri vseh izmed njih pa tvegamo.

V javnosti vlada prepričanje, da sta gotovina in depozit najvarnejši naložbi na svetu. Z varnostjo tu seveda razumemo, da se ohranja vrednost prvotnega zneska. Če zanemarimo dejstvi, da vam gotovino lahko ukradejo in da s takšnim varčevanjem ničesar ne zaslužite, obstaja še ena nevarnost, ki ji pravimo inflacija.

Tudi v normalnih razmerah evrski tisočak današnje kupne moči ne pomeni iste vsote čez deset let, saj si zaradi konstantne rasti cen tedaj zagotovo ne boste mogli kupiti enakih količin stvari, kot si jih lahko kupite danes. Z varčevanjem v obliki gotovine si torej lahko privoščite vedno manj – gledano dolgoročno.

Bančna vezava na drugi strani sicer prinaša neke obresti, vendar v zgodovini le toliko, da ste si lahko zagotovili ohranjanje glavnice – v teh časih pa še tega več ne, saj gre tudi tukaj vse v smeri negativnih obresti – torej, da bomo morali za to, da bomo lahko imeli denar na banki, zdaj tudi plačati.

Zato mora danes vsak vlagatelj – ki želi dolgoročno doseči višji donos – torej zagotovo tvegati.

Kontrolirajte tveganja

Če smo torej danes postavljeni pred dejstvo, da moramo s svojimi investicijami tvegati, bi bilo dobro, da upoštevamo ključne napotke, s katerimi lažje obvladujemo tveganja, ki jih sprejemamo:

  • Razpršitev – verjetno najpomembnejši faktor pri obvladovanju tveganj – če imate svoja sredstva primerno razpršena med manj in bolj tvegane investicije, s tem povečate varnost celotnega vloženega denarja.
  • Denarna pozicija – vedno imejte nekaj odstotkov svojih sredstev v denarju – to je tista rezerva, ki jo lahko porabite, da ob padcu določenih naložbenih razredov okrepite svoje pozicije (kupujete, ko je poceni) ali pa denar preprosto porabite za kakšen nenaden življenjski izdatek (in takrat vam ni treba nujno prodajati svojih investicij).
  • Obvladovanje tveganj – pri vsaki investiciji lahko obvladujete tveganja na različne načine in z različnimi orodji – najbolj pogosto uporabljeno je recimo ˝stop loss˝ naročilo, s katerim vnaprej določite pri kateri ceni zapuščate investicijo, če le ta prične s padanjem. Dodatno lahko vedno vaš investirani denar zavarujete z različnimi ˝inverznimi˝ naložbami, potencialno tudi z različnimi izvedenimi finančnimi instrumenti (opcijske pogodbe itn …).
  • Realizacija dobičkov in balansiranje – tveganja najlažje zmanjšujete tudi s tem, da na trgu, ki vam v nekem času ponudi dobiček, del le tega tudi vzamete in hranite v denarno obliko. S tem, ko povečate ˝cash˝ pozicijo, prav tako pridobivate na varnosti, dodatno pa imate ta sredstva na voljo za tiste naložbe, ki so kratkoročno padle, a imajo vseeno potencial. Balansiranje lastnega portfelja naložb bi bilo potrebno izvajati vsaj enkrat letno.

Če boste uspešno upoštevali vse zgornje napotke, bo za vas investiranje tudi na tveganih trgih postalo manj tvegano. Sicer tveganje sprejemamo vedno, zato se vmesnim nihanjem in kakšnim kratkoročnim padcem tudi s tem znanjem ne moremo izogniti.

V celoti pa lahko s tem znanjem precej zmanjšate (ali celo minimizirate) potencialne vmesne izgube in na dolgi rok precej povečate svojo povprečno donosnost. Kajti, to je tudi zelo pomembno, ko investiramo v tvegane naložbe, imamo tudi potencial, da dosežemo višje donose. To pa je tisto, kar investitorji v prihodnjih letih moramo doseči, da bomo lahko ustrezno zaščitili svojo kupno moč in poskrbeli za povečanje premoženja!

Matjaž Štamulak, neodvisni finančni svetovalec

» Bodite pohlepni takrat, ko so drugi prestrašeni in bodite prestrašeni takrat, ko so drugi pohlepni! »W.Buffet

Že veste, kako varno in uspešno investirati v kriptovalute?

Vse potrebne informacije, izkušnje in znanje več strokovnjakov s področja investiranja v kriptovalute in blockchain tehnologije na enem mestu! Zagotovite si dostop do osnovnega tečaja Investiranje v kriptovalute!

Komu je tečaj namenjen?

  • Začetnikom, ki se šele spogledujete s kriptovalutami.
    Seminar vam bo dal konkretne napotke in znanje, ki ga potrebujete za uspešno in varno investiranje.
  • Vsem, ki želite še poglobiti znanje o kriptovalutah
    Svoje investiranje boste lahko dvignili še na višji nivo. Spoznali boste, v katere kriptovalute investirati, kakšne strategije ubrati in kako trgujejo uspešni trajderji.
VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA